Eläkesäätiön perustaminen

Eläkesäätiö on työeläkeyhtiön ja eläkekassan ohella yksi vaihtoehto yksityisellä alalla työskentelevien työntekijöiden TyEL-eläketurvan järjestämiseksi.

TyEL-kannansiirto mahdollistaa oman TyEL-eläketurvaa hoitavan eläkesäätiön perustamisen työnantajalle tai työnantajien ryhmälle, jolla on vähintään 150 työntekijää.

 

Eläkesäätiön perustamistoimiiin kuuluvat sijoitussuunnitelman ja kannattavuuslaskelmien tekeminen sekä neuvottelut palveluyhtiön (eläkesäätiölle palveluita tarjoavan yhtiön) kanssa. Kannansiirto työeläkeyhtiöstä eläkesäätiöön tapahtuu sopimuksella, jonka tekoajankohdasta riippuu eläkesäätiöön siirrettävän vakavaraisuuden määrä.

 

Vakuutuskannansiirtosopimuksen jälkeen käydään neuvottelut palveluyhtiön kanssa ulkoistettavien palvelujen laajuudesta, perustetaan rekisterit ja järjestetään eläkesäätiön varainhoito.

 

Työeläkevakuutusyhtiöstä siirrettävään vakuutuskantaan kuuluvat kyseessä olevan työnantajan vastuuvelka ja niitä vastaavat varat. Sen lisäksi vastaanottavalle eläkesäätiölle siirretään vakavaraisuutta vakuutuskannan siirroissa käytettävän siirtyvän vakavaraisuuspääoman verran. 

 

Siirtyvä vakavaraisuuspääoma lasketaan TyEL-vakavaraisuuslaskennassa käytettävän vastuuvelan määrästä. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa asetuksellaan Eläketurvakeskuksen esityksestä siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrän neljännesvuosittain.   

 

Lisätietoa eläkekassan perustamismenettelystä saat Eläkesäätiöyhdistyksestä.   

 

 

 

 

 

 

 

Artikkeliin liitetyt tiedostot:

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari