Vakuutusmaksut

TyEL:n mukainen eläketurva

TyEL-eläketurvan kustantavat työnantajat ja työntekijät yhdessä. Työnantaja perii työntekijöiden eläkemaksun palkanmaksun yhteydessä.

Vakuutusmaksuilla ja eläkesäätiön muilla tuotoilla katetaan eläkevastuun vuotuinen muutos, eläkkeistä aiheutuneet kustannukset sekä eläkesäätiön muut kulut.

Vakuutusmaksujen sijaan työnantaja voi eläkesäätiön maksuvalmiudesta riippuen toimittaa eläkesäätiölle katekelpoisia vakuuksia vastuuvajauksen täyttämiseksi.

Eläkekassoissa vakuutusmaksuista määrätään kassan säännöissä.

Vapaaehtoinen lisäeläketurva

Eläkesäätiöissä työnantaja kustantaa yksin etuusperusteisen vapaaehtoisen lisäeläketurvan. Eläkekassoissa työntekijät voivat osallistua vapaaehtoisen etuusperusteisen lisäeläketurvan kustantamiseen. Työnantajan on maksettava vakuutusmaksuja vähintään niin paljon, että eläkevastuu tulee katetuksi ja maksuvalmius säilyy.

Vakuutusmaksujen maksamisesta sijoitussidonnaisessa lisäeläketurvassa määrätään eläkelaitoksen säännöissä.

Vakuutusmaksu työnantajan verotuksessa

Vakuutusmaksut eläkesäätiössä ja eläkekassassa ovat työnantajan verotuksessa vähennyskelpoinen menoerä siihen määrään saakka, mikä tarvitaan koko eläkevastuun ja osan siihen liittyvän vakavaraisuuspääoman kattamiseen. Lisäksi siirrot vakavaraisuuspääomaan ovat vähennyskelpoisia menoja työnantajalle siinä laajuudessa kuin eläkesäätiö tai eläkekassa saa kartuttaa vakavaraisuuspääomaansa.

Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen etuusperusteisissa lisäeläkejärjestelyissä työntekijän lisäeläkkeen taso on ennalta sovittu (yleensä 60-66 % ns. eläkepalkasta). Sijoitustoiminnan tuotot eivät vaikuta lisäeläkkeen tasoon; vain eläkekassoissa työntekijät ovat itse voineet osallistua eläketurvansa kustantamiseen.

Sijoitussidonnaisessa lisäeläketurvassa työnantajat ja työntekijät voivat yhdessä osallistua työntekijöiden lisäeläketurvan rahoittamiseen ja työntekijöille muodostuva lisäeläkkeen taso määräytyy vakuutusmaksujen ja niille kertyneiden sijoitustuottojen perusteella. Ero henkivakuutusyhtiöiden tarjoamiin lisäeläkejärjestelyihin voi muodostua merkittäväksi, sillä työntekijöille kertyvän lisäeläkkeen määrästä vähennetään vain todelliset hallintokulut. Vakuutusyhtiöissä hoitokustannuksiin sisällytetään myös yhtiön liikevoittoerät. 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari