Sijoitussidonnainen lisäeläke omassa eläkesäätiössä

Työnantajalla on mahdollisuus hoitaa johdon ja henkilöstön monipuolinen lisäeläkevakuuttaminen omassa eläkesäätiössä. Järjestämällä sijoitussidonnainen lisäeläketurva eläkesäätiössä voidaan järjestely rakentaa omien tarpeiden mukaiseksi. Lisäksi omassa eläkesäätiössä liikekulut ovat vain murto-osa vastaavan eläkevakuutuksen liikekuluista.

Työstä karttuu eläkettä - riittääkö se eläkeajan elintasoon?

Suomalaisten lakisääteinen eläkevakuutusturva on lähtökohdiltaan hyvä. Lakisääteisessä työeläkejärjestelmässä on kuitenkin viime vuosina toteutettu uudistuksia, jotka hillitsevät lakisääteisten työeläkemaksujen nousupainetta, mutta samalla heikentävät eläketurvan tasoa. 

Eläketurvakeskuksen selvityksen mukaan vanhuuseläke jää nykyisin useimmiten alle 50 prosenttiin eläkettä edeltävistä ansioista. Voidaan myös olettaa, että jatkossa lakisääteistä eläketurvaa täydentävän lisäeläkkeen tarve korostuu entisestään.   

Työnantajat ja työntekijät hyötyvät oman eläkesäätiön lisäeläkejärjestelyistä

Eläkesäätiössä sijoitussidonnaisessa lisäeläkkeessä säästöt tulevat aina vakuutetun tai hänen edunsaajiensa hyväksi toisin kuin vakuutusyhtiöissä, joissa henkivakuutusturvasta maksetaan yleensä aina erikseen. Vastaavasti jos henkilö saa täyden työeläkelakien mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen niin kertynyt eläkesäästö palautetaan vähentämättömänä.

Eläkesäätiössä sijoitustuotot ja pienet hoitokustannukset nostavat vakuutetulle tulevan lisäeläkkeen määrää. Eläkesäätiön säännöissä voidaan mahdollistaa myös henkilöstön oma osallistuminen vakuutussäästöjen kerryttämiseen.

Eläkesäätiöyhdistys on käytettävissänne työ- ja lisäeläketurvaan liittyvissä kysymyksissä. 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari