Erityispiirteet

Eläkesäätiön erityispiirteet

 • Eläkesäätiö on yhden työnantajan tai konsernin perustama vakuutus/eläkelaitos.
 • Eläkesäätiössä vakuutetut työntekijät osallistuvat eläkesäätiön hallintoon.
 • Eläkesäätiö on lähellä työnantajaa ja työntekijää.
 • Työnantaja voi takaisinlainata ne varat, joita eläkesäätiö ei välittömästi tarvitse eläke- ja muiden etuuksien sekä hallintokulujen maksamiseen.
 • Työnantaja kustantaa etuusperusteisen lisäeläketurvan.
 • Etuusperusteinen tai maksuperusteinen lisäeläketurva voidaan järjestää yrityskohtaisten tarpeiden mukaan.
 • Sijoitussidonnaisessa lisäeläkejärjestelyssä sijoitustoiminnan tuotot nostavat eläkkeiden tasoa.

Eläkekassan erityispiirteet

 • Eläkekassa on yhden työnantajan, konsernin tai samaan toimialaan kuuluvien työnantajien perustama vakuutus/eläkelaitos.
 • Eläkekassassa vakuutetut työntekijät osallistuvat eläkekassan hallintoon.
 • Eläkekassa on lähellä työnantajaa ja työntekijää.
 • Eläkekassassa on tasoitusmäärä-niminen vakavaraisuuspuskuri työkyvyttömyyseläkkeiden hoitoa varten
 • Etuusperusteinen tai maksuperusteinen lisäeläketurva voidaan järjestää yrityskohtaisten tarpeiden mukaan.
 • Sijoitussidonnaisessa lisäeläkejärjestelyssä sijoitustoiminnan tuotot nostavat eläkkeiden tasoa. 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari