Eläkesäätiöt ja eläkekassat

Eläkesäätiöissä voidaan järjestää

  • TyEL:n mukainen työntekijöiden eläketurva
  • vapaaehtoinen etuusperusteinen lisäeläketurva  
  • sijoitussidonnainen lisäeläketurva

Eläkekassoissa voidaan järjestää

  • TyEL:n mukainen työntekijöiden eläketurva
  • vapaaehtoinen etuusperusteinen lisäeläketurva tai sijoitussidonnainen lisäeläketurva  
  • YEL:n mukainen yrittäjien eläketurva

Tiedot lukumääristä / toimintapiirit (vakuutetut) 

Eläkelaitosmuoto     Lukumäärä    Toimintapiiri (hlöä)

Lakisääteinen eläketurva (TyEL/YEL)

B-eläkesäätiöt (TyEL)

 

               1

 

               1 000

AB-eläkesäätiöt (TyEL/lisäeläke)

               5               12 000
Eläkekassat (TyEL/YEL)                4               16 000
Yhteensä              10               29 000
YEL-eläketurva    Vakuutettuja (hlöä)
Eläkekassat                                                                              2                   750
Eläkkeensaajat (hlöä) 

  TyEL-eläkesäätiöt                                                                                                          11 000

  TyEL-eläkekassat                                                                                                          15 000

Lisäeläketurva 
Lisäeläkesäätiöt ja -kassat     Määrä (hlöä)
Lisäeläkesäätiöitä ja -kassoja (sis. A-osastot)                    34 
Vakuutetut               6 000
Vapaakirjat               5 000
Edunsaajat             42 000

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari