Eläkesäätiöt ja eläkekassat

Eläkesäätiöissä voidaan järjestää

  • TyEL:n mukainen työntekijöiden eläketurva (B-eläkesäätiö tai AB-eläkesäätiön B-osasto)
  • vapaaehtoinen etuusperusteinen tai maksuperusteinen lisäeläketurva tai niiden yhdistelmä            (A-eläkesäätiö tai AB-eläkesäätiön A-osasto)

Eläkekassoissa voidaan järjestää

  • TyEL:n mukainen työntekijöiden eläketurva
  • vapaaehtoinen etuusperusteinen tai maksuperusteinen lisäeläketurva tai niiden yhdistelmä
  • YEL:n mukainen yrittäjien eläketurva

Tiedot lukumääristä / toimintapiirit (vakuutetut) 

Eläkelaitosmuoto Lukumäärä Toimintapiiri (hlöä)

Lakisääteinen eläketurva (TyEL/YEL)

B-eläkesäätiöt (TyEL)

 

  1

 

   700

AB-eläkesäätiöt (TyEL)

  9 16 000
Eläkekassat (TyEL/YEL)   4 24 000
Yhteensä 14 40 700
YEL-eläketurva   Vakuutettuja (hlöä)
Eläkekassat                                                                2       750

Eläkkeensaajat (hlöä) 

TyEL-eläkesäätiöt                                                                                                 19 500

TyEL- eläkekassat                                                                                                26 000

Lisäeläketurva 
Lisäeläkesäätiöt ja -kassat Määrä (hlöä)
Vakuutetut   9 500
Vapaakirjat  10 000
Eläkkeensaajat  20 000

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari