Fiva kartoitti TyEL-eläkesäätiöiden ja -kassojen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimintaperiaatteita

Fiva | Valvottavatiedote 11.4.2024 – 23/2024

Finanssivalvonta kartoitti lakisääteistä eläkevakuuttamista harjoittavien eläkesäätiöiden ja -kassojen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimintaperiaatteita niistä laadittujen dokumenttien perusteella. Toimintaperiaatteet löytyivät pääosin asianmukaisesti, mutta kehitettävääkin löytyi. Kunkin eläkesäätiön ja -kassan hallituksen tulee vielä varmistaa tarvittavat kehitystoimet omalta osaltaan, todetaan Fivan tiedotteessa.

Lue: Fiva|Valvottavatiedote 11.4.2024 – 23/2024

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari