Osana työelämää
– eläkesäätiö ja eläkekassa.

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa eläkesäätiöille, eläkekassoille ja Kirkon eläkerahastolle edunvalvontaa, neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta.

Lue lisää yhdistyksestä

Ajankohtaista

Suomalaisten työeläkevarat 205 miljardia euroa kesäkuun 2019 lopussa.  

Suomalaisten työeläkevarojen kokonaismäärä oli vuoden 2019 kesäkuun lopussa 205 miljardia euroa. Yksityisalojen varojen osuus oli 128 miljardia ja julkisen alojen 77 miljardia euroa. Työeläkevarojen määrä kasvoi vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 11,6 miljardia euroa.

Työeläkerahastojen puolivuosituotto oli keskimäärin 7,0 prosenttia. Eläkesäätiöiden ja -kassojen eläkevarat tuottivat 7,3 prosenttia, työeläkevakuutusyhtiöiden 6,6 prosenttia ja julkisalojen eläkevakuuttajien 7,7 prosenttia.    

Eläkevarojen pidemmän aikavälin sijoitustuotto on eläkesäätiöillä ja eläkekassoilla ajalla 1998 – 2018 keskimäärin 5,8 prosenttia. Tuotto on työeläkealan korkein. Työeläkeyhtiöiden tuotto on vastaavalla ajalla keskimäärin 5,0 prosenttia ja julkisalojen eläkevakuuttajien 5,3 prosenttia. Tarkemmat tiedot ja grafiikat  työeläkevaroista ja sijoitustuotoista  löytyvät TELAn verkkosivuilta: Tela/Sijoitusanalyysi.  

Työeläkelaitosten vakavaraisuuspääomien suhde vastuuvelkaan (vakavaraisuusaste) oli kesäkuun lopussa keskimäärin 126,6 prosenttia. Eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuusaste oli erittäin vahva, keskimäärin 140,3 prosenttia. Vastaavasti työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuusaste oli 126,6 prosenttia. Riskiperusteinen vakavaraisuus oli eläkesäätiöillä ja eläkekassoilla  keskimäärin 2,5 ja työeläkevakuutusyhtiöiden 1,6. 

Säädetyt vakavaraisuusvaatimukset koskevat vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia. Tarkemmat tiedot työeläkelaitosten tilanteesta ilmenevät Finanssivalvonnan julkaisemista valvontatiedotteista: Finanssisektorin vakavaraisuus 

Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän karttuneet eläkevastuut olivat vuoden 2016 lopussa reaalisella kolmen prosentin diskonttokorko-oletuksella 644,2 miljardia euroa. Työeläkejärjestelmän yksityisten alojen eläkevastuut olivat 431,2 miljardia euroa ja julkisten alojen 213,0 miljardia euroa. Tarkemmat tiedot eläkevastuiden tilastoinnista löytyvät Tilastokeskuksen julkaisusta.

Työeläkeuutisia

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Faksi (09) 6877 4440
Sähköpostiosoitteet

Lähetä palautetta   /   Kirjaudu jäsensivuille   /   Hallitus   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari