Osana työelämää
– eläkesäätiö ja eläkekassa.

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa eläkesäätiöille, eläkekassoille ja Kirkon eläkerahastolle edunvalvontaa, neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta.

Lue lisää yhdistyksestä

Ajankohtaista

Suomalaisten työeläkevarat 215 miljardia euroa vuoden 2019 lopussa

Suomalaisten työeläkevarojen kokonaismäärä oli vuoden 2019 lopussa 215 miljardia euroa. Yksityisalojen varojen osuus oli 134 miljardia ja julkisen alojen 80,6 miljardia euroa. Työeläkevarojen määrä kasvoi vuoden aikana 22,3 miljardia euroa.

Työeläkerahastojen vuosituotto oli keskimäärin 12,5 prosenttia. Eläkesäätiöiden ja -kassojen eläkevarat tuottivat 12,7 prosenttia, työeläkevakuutusyhtiöiden 12,1 prosenttia ja julkisalojen eläkevakuuttajien 13,1 prosenttia.    

Eläkevarojen pidemmän aikavälin sijoitustuotto on eläkesäätiöillä ja eläkekassoilla ajalla 1998 – 2019 keskimäärin 6,1 prosenttia. Tuotto on työeläkealan korkein. Työeläkeyhtiöiden tuotto on vastaavalla ajalla keskimäärin 5,5 prosenttia ja julkisalojen eläkevakuuttajien 5,9 prosenttia. Tarkemmat tiedot ja grafiikat  työeläkevaroista ja sijoitustuotoista  löytyvät TELAn verkkosivuilta: Tela/Sijoitusanalyysi.  

Työeläkelaitosten vakavaraisuuspääomien suhde vastuuvelkaan (vakavaraisuusaste) oli vuoden 2019 lopussa keskimäärin 128,3 prosenttia. Eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuusaste oli erittäin vahva, keskimäärin 141,2 prosenttia. Vastaavasti työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuusaste oli 127,7 prosenttia. Eläkesäätiöiden ja -kassojen riskiperusteinen vakavaraisuus oli keskimäärin 2,4 ja työeläkevakuutusyhtiöiden 1,7. 

Säädetyt vakavaraisuusvaatimukset koskevat vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia. Tarkemmat tiedot työeläkelaitosten tilanteesta ilmenevät Finanssivalvonnan julkaisemista valvontatiedotteista: Finanssisektorin vakavaraisuus 

Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän karttuneet eläkevastuut olivat vuoden 2016 lopussa reaalisella kolmen prosentin diskonttokorko-oletuksella 644,2 miljardia euroa. Työeläkejärjestelmän yksityisten alojen eläkevastuut olivat 431,2 miljardia euroa ja julkisten alojen 213,0 miljardia euroa. Tarkemmat tiedot eläkevastuiden tilastoinnista löytyvät Tilastokeskuksen julkaisusta.

Työeläkeuutisia

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Faksi (09) 6877 4440
Sähköpostiosoitteet

Lähetä palautetta   /   Kirjaudu jäsensivuille   /   Hallitus   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari