Osana työelämää
– eläkesäätiö ja eläkekassa.

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa eläkesäätiöille, eläkekassoille ja Kirkon eläkerahastolle edunvalvontaa, neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta.

Lue lisää yhdistyksestä

Ajankohtaista

Työeläkevarat 210 miljardia euroa syyskuun lopussa

Suomalaisten työeläkevarojen kokonaismäärä oli syyskuun lopussa 210 miljardia euroa. Työeläkevarojen määrä supistui koronapandemian alussa, mutta suhteellisen nopeasti alkanut osakemarkkinoiden elpyminen on auttanut rahastojen elpymistä. Vuoden 2019 lopussa varoja oli 215 miljardia euroa. 

Sijoitusten alkuvuoden tuotto jäi negatiiviseksi. Työeläkerahastojen kolmen ensimmäisen neljänneksen vuosituotto oli keskimäärin -1,5 prosenttia.

Eläkevarojen pidemmän aikavälin sijoitustuotto on eläkesäätiöillä ja eläkekassoilla ajalla 1998 – 2019 keskimäärin 6,1 prosenttia. Tuotto on työeläkealan korkein, sillä työeläkeyhtiöiden tuotto on vastaavalla ajalla keskimäärin 5,5 prosenttia ja julkisalojen eläkevakuuttajien 5,9 prosenttia. Tarkemmat tiedot ja grafiikat  työeläkevaroista ja sijoitustuotoista  löytyvät TELAn verkkosivuilta: Tela/Sijoitusanalyysi.  

Finanssivalvonta on kerännyt tiivistetysti tietoja työeläkelaitoksilta kevään ja syksyn aikana. Syyskuun lopun tilanteessa työeläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 125 prosenttia.

Säädetyt vakavaraisuusvaatimukset koskevat vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia. Tarkemmat tiedot työeläkelaitosten tilanteesta ilmenevät Finanssivalvonnan julkaisemista valvontatiedotteista: Työeläkelaitosten vakavaraisuus. 

Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän karttuneet eläkevastuut olivat vuoden 2017 lopussa reaalisella kolmen prosentin diskonttokorko-oletuksella 660 miljardia euroa. Työeläkejärjestelmän yksityisten alojen eläkevastuut olivat 443 miljardia euroa ja julkisten alojen 217 miljardia euroa. Tarkemmat tiedot eläkevastuiden tilastoinnista löytyvät Tilastokeskuksen julkaisusta.

Työeläkeuutisia

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Faksi (09) 6877 4440
Sähköpostiosoitteet

Lähetä palautetta   /   Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari