Osana työelämää
– eläkesäätiö ja eläkekassa.

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa eläkesäätiöille, eläkekassoille ja Kirkon eläkerahastolle edunvalvontaa, neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta.

Lue lisää yhdistyksestä

Petteri Santalo / VR Eläkesäätiö

Fivan esitys siirtyvän vakavaraisuuspääoman määrästä 1.7.2021 alkaen

Finanssivalvonta | Valvottavatiedote 27.5.2021 – 22/2021 Finanssivalvonta esittää siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 1.7.2021 alkaen 27,8 % vastuuvelasta. Tätä edeltävä prosentti on 26,5.... Jatka lukemaan

Hannu Hokka
Kestävän rahoituksen EU-sääntely hämmentää

VR Eläkesäätiön toimitusjohtajan Petteri Santalon mukaan yhteneväisen kriteeristön luominen on hankalaa, koska kestävyydelle on erilaisia määritelmiä eri puolilla maailmaa. ESG-sääntelypaketti... Jatka lukemaan

Sanna Pietiläinen
Hannu Hokka: Eläkealan lisääntynyt sääntely auttaa riskienhallinnassa

Eläkelaitoksen riskejä pyritään hallitsemaan ennakoitavuuden, vakaamman kehityksen ja jatkuvuuden vuoksi. Jos riskienhallintakyky on hyvä, laitos pystyy sopeutumaan yllättäviin tilanteisiin, kuten... Jatka lukemaan

Ajankohtaista

Työeläkesijoitusten määrä 233 miljardia euroa maaliskuun 2021 lopussa

Suomalaisten työeläkesijoitusvarojen kokonaismäärä oli vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen lopussa 233 miljardia euroa. Varat kasvoivat vuodenvaihteesta noin 11 miljardilla eurolla.  

Sijoitusvarojen nimellistuotto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 5,0 prosenttia. Eläkeyhteisöjen välillä sijoitustuotot vaihtelivat jonkin verran. Eläkesäätiöiden ja -kassojen sijoitusvarat tuottivat keskimäärin 4,4 prosenttia, työeläkevakuutusyhtiöiden 4,9 prosenttia ja julkisalojen eläkevakuuttajien 5,1 prosenttia.

Eläkevarojen tuottoja on syytä tarkastella myös pidemmällä aikavälillä. Eläkesäätiöiden ja -kassojen nimellistuotto ajalla 1998 – 2020 on keskimäärin 6,0 prosenttia, joka on työeläkealan korkein. Työeläkeyhtiöiden tuotto vastaavalla ajalla on keskimäärin 5,4 prosenttia ja julkisalojen eläkevakuuttajien 5,8 prosenttia.

Työeläkevakuuttajat TELAn verkkosivuilta löytyvät tarkemmat tiedot sijoitusvarojen kehityksestä: Sijoitusanalyysi 2021 ja sijoitustuotoista: Tuottoyhteenvedot.

Yksityisalojen työeläkevakuuttajien  vakavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa keskimäärin 131,9 prosenttia.  Eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuusaste oli keskimäärin 149,0 % (12/2020: 146,4 % ja työeläkeyhtiöiden 131,4 % (12/2020: 128,5 %).

Vakavaraisuusvaatimukset koskevat vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia. Tarkemmat tiedot työeläkelaitosten tilanteesta ilmenevät Finanssivalvonnan julkaisemasta valvontatiedotteesta: Työeläkelaitosten vakavaraisuus

Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän kertyneet eläkevastuut olivat 801 miljardia euroa vuoden 2018 lopussa reaalisella kahden prosentin diskonttokorkolla (perusolettama). Työeläkejärjestelmän yksityisten alojen eläkevastuut olivat 541 miljardia euroa ja julkisten alojen 258,7 miljardia euroa. Tarkemmat tiedot eläkevastuiden tilastoinnista löytyvät: Tilastokeskuksen julkaisusta.

 

Työeläkeuutisia

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari