Osana työelämää
– eläkesäätiö ja eläkekassa.

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa eläkesäätiöille, eläkekassoille ja Kirkon eläkerahastolle edunvalvontaa, neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta.

Lue lisää yhdistyksestä

Hannu Hokka

Hannu Hokka: Eläkealan lisääntynyt sääntely auttaa riskienhallinnassa

Eläkelaitoksen riskejä pyritään hallitsemaan ennakoitavuuden, vakaamman kehityksen ja jatkuvuuden vuoksi. Jos riskienhallintakyky on hyvä, laitos pystyy sopeutumaan yllättäviin tilanteisiin, kuten... Jatka lukemaan

Sanna Pietiläinen
Kohti kestävää rahoitusta

Sanna Pietiläinen pitää maaliskuussa 2021 voimaan tulevaa, EU:n kestävään rahoitukseen liittyvää tiedonantoasetusta hyvänä sijoittajan suojan kannalta. Sijoitustuotteita ei voi enää viherpestä.  ... Jatka lukemaan

Niina Bergring
Niina Bergring: Hyvä hallinto varmistaa menestymisen sijoitustoiminnassa

Niina Bergringin mielestä eläkejärjestelmän osuva sääntely ja valvonta auttavat eläkelaitoksen hallintoa toimimaan vastuullisesti. Bergring puhui sijoituspäivässä marraskuun puolivälissä.  ... Jatka lukemaan

Ajankohtaista

Työeläkevarat 210 miljardia euroa syyskuun lopussa

Suomalaisten työeläkevarojen kokonaismäärä oli syyskuun 2020 lopussa 210 miljardia euroa. Työeläkevarojen määrä supistui koronapandemian vuoksi keväällä, mutta osakemarkkinoiden elpyminen on auttanut rahastojen palautumista jo lähemmäs vuoden 2019 lopun tilannetta, jolloin varoja oli 215 miljardia euroa. 

Työeläkerahastojen kolmen ensimmäisen neljänneksen sijoitustuotto oli keskimäärin -1,5 prosenttia.

Eläkevarojen pidemmän aikavälin sijoitustuotto on eläkesäätiöillä ja eläkekassoilla ajalla 1998 – 2019 keskimäärin 6,1 prosenttia. Tuotto on työeläkealan korkein. Työeläkeyhtiöiden tuotto on vastaavalla ajalla keskimäärin 5,5 prosenttia ja julkisalojen eläkevakuuttajien 5,9 prosenttia. Tarkemmat tiedot ja grafiikat  työeläkevaroista ja sijoitustuotoista  löytyvät TELAn verkkosivuilta: Tela/Sijoitusanalyysi.  

Marraskuun lopun tilanteessa työeläkelaitosten keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 128 prosenttia. Finanssivalvonnan tiivistetty vakavaraisuustietojen kerääminen päättyi samalla.

Säädetyt vakavaraisuusvaatimukset koskevat vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia. Tarkemmat tiedot työeläkelaitosten tilanteesta ilmenevät Finanssivalvonnan julkaisemista valvontatiedotteista: Työeläkelaitosten vakavaraisuus. 

Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän karttuneet eläkevastuut olivat vuoden 2017 lopussa reaalisella kolmen prosentin diskonttokorko-oletuksella 660 miljardia euroa. Työeläkejärjestelmän yksityisten alojen eläkevastuut olivat 443 miljardia euroa ja julkisten alojen 217 miljardia euroa. Tarkemmat tiedot eläkevastuiden tilastoinnista löytyvät Tilastokeskuksen julkaisusta.

 

Työeläkeuutisia

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Faksi (09) 6877 4440
Sähköpostiosoitteet

Lähetä palautetta   /   Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari