Osana työelämää
– eläkesäätiö ja eläkekassa.

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa eläkesäätiöille, eläkekassoille ja Kirkon eläkerahastolle edunvalvontaa, neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta.

Lue lisää yhdistyksestä

Ajankohtaista

Suomalaisten työeläkevarat 202 miljardia euroa maaliskuun 2019 lopussa.  

Suomalaisten työeläkevarat kasvoivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 8,6 miljardia ja olivat maaliskuun lopussa yhteensä 202 miljardia euroa. Näistä yksityisten alojen sijoitusvarat olivat 126 miljardia ja julkisten alojen varat 76 miljardia euroa.  

Työeläkerahastojen ensimmäisen vuosineljänneksen sijoitustuotto oli keskimäärin 5,2 prosenttia. Eläkesäätiöiden ja -kassojen eläkevarat tuottivat 5,7 prosenttia, työeläkevakuutusyhtiöiden 4,9 prosenttia ja julkisalojen eläkevakuuttajien 5,8 prosenttia.    

Eläkevarojen pidemmän aikavälin sijoitustuotto on eläkesäätiöillä ja eläkekassoilla ajalla 1998 – 2018 keskimäärin 5,8 prosenttia. Tuotto on työeläkealan korkein. Työeläkeyhtiöiden tuotto on vastaavalla ajalla keskimäärin 5,2 prosenttia ja julkisalojen eläkevakuuttajien 5,3 prosenttia. Tarkemmat tiedot ja grafiikat  työeläkevaroista ja sijoitustuotoista  löytyvät TELAn verkkosivuilta: Tela/Sijoitusanalyysi.  

Työeläkelaitosten vakavaraisuuspääomien suhde vastuuvelkaan (vakavaraisuusaste) oli maaliskuun lopussa keskimäärin 126,6 prosenttia. Eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuusaste oli erittäin vahva, keskimäärin 139,8 prosenttia.   Työeläkevakuutusyhtiöiden vakavaraisuusaste oli vastaavasti 126,1 prosenttia. Riskiperusteinen vakavaraisuus oli eläkesäätiöillä ja eläkekassoilla  keskimäärin 2,5 ja työeläkevakuutusyhtiöillä 1,6. 

Säädetyt vakavaraisuusvaatimukset koskevat vain yksityisalojen työeläkevakuuttajia. Tarkemmat tiedot työeläkelaitosten tilanteesta ilmenevät Finanssivalvonnan julkaisemista valvontatiedotteista: Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 

Suomen lakisääteisen työeläkejärjestelmän karttuneet eläkevastuut olivat vuoden 2016 lopussa reaalisella kolmen prosentin diskonttokorko-oletuksella 644,2 miljardia euroa. Työeläkejärjestelmän yksityisten alojen eläkevastuut olivat 431,2 miljardia euroa ja julkisten alojen 213,0 miljardia euroa. Tarkemmat tiedot eläkevastuiden tilastoinnista löytyvät Tilastokeskuksen julkaisusta.

Työeläkeuutisia

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Faksi (09) 6877 4440
Sähköpostiosoitteet

Lähetä palautetta   /   Kirjaudu jäsensivuille   /   Hallitus   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari