Eläkesäätiö ja eläkekassa eläkelaitoksena

Eläketurvan järjestäminen 

Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen ja heidän edunsaajilleen työntekijän eläkelain (jäljempänä TyEL) mukainen eläketurva. Työnantaja voi täydentää TyEL:n mukaista eläketurvaa järjestämällä työntekijöilleen ja heidän edunsaajilleen vapaaehtoisia lisäeläkkeitä ja muita etuuksia.

TyEL-eläketurvan hoitaminen

Työnantajalla on käytettävissään kolme erillistä vaihtoehtoa tai niiden yhdistelmiä yksityisen alan työntekijöiden eläketurvan järjestämiseksi: Eläkesäätiö, eläkekassa tai työeläkeyhtiö. 

Työnantaja voi hoitaa henkilökuntansa TyEL-eläketurvan eläkesäätiössä tai eläkekassassa, jos vakuutettuja on vähintään 300. Vakuutuskannan siirtämiseksi omaan eläkesäätiöön tai eläkekassaan edellytettä, että yhdessä työeläkeyhtiössä olisi vähintään 300 vakuutettua työntekijää.

Omassa eläkelaitoksessa työnantaja pääsee vaikuttamaan eläkelaitoksen sijoitusprofiiliin ja vakuutusmaksutasoon. Hyvin hoidettua työnantajakohtaista eläkelaitosta voidaan käyttää yritystoiminnan suhdanteiden tasaamisessa.

Artikkeliin liitetyt tiedostot:

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari