Käsikirja

Eläkesäätiön ja eläkekassan käsikirjaa ylläpidetään Eläkesäätiöyhdistyksen Internet-sivuilla PDF-muodossa. Alla olevasta linkistä pääset lukemaan käsikirjaa tunnusten syöttämisen jälkeen. Käsikirjan käyttäminen on jäsenille maksutonta. Muut kuin jäsenet saavat yhden vuoden ajaksi käyttöoikeuden käsikirjaan 200 euron maksua vastaan 1-3 henkilölle.Tunnukset annetaan Eläkesäätiöyhdistyksen toimistosta.

Eläkesäätiön ja eläkekassan käsikirjassa käsitellään laajasti eläkesäätiön/-kassan perustamista, hallintoa ja käytännön toimintaa esimerkein ja mallein. Käsikirjasta löytyvät ajankohtaiset lainsäädössä tapahtuneet muutokset, kaikki keskeiset lait ja asetukset päivitettyinä sekä eläkesäätiön ja eläkekassan hallintoa sekä käytännön toimintaa kuvaavat luvut. Käsikirjaa päivitetään jatkuvasti lainsäädännön, viranomaismääräysten sekä ohjeiden muuttuessa.

Jos sinulla on käsikirjan päivityksiin taikka käyttämiseen liittyviä kysymyksiä taikka ongelmia, voit ottaa yhteyttä sähköpostitse yhdistyksen toimistoon tai puhelimitse (09) 6877 440. 

Kirjaudu eläkesäätiön käsikirjaan tästä linkistä.

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari