Tiedotus

Yhdistys tiedottaa jäsenlaitoksilleen ajankohtaisista asioista kotisivuilla, sähköpostitse, yleiskirjeillä, ESY-tieto-lehdessä, yhdistyksen koulutustilaisuuksissa sekä tekee esitysmateriaaleja ja esitteitä näiden käyttöön. Eläkesäätiön käsikirjassa käsitellään laajasti eläkesäätiön perustamista, hallintoa ja käytännön toimintaa esimerkein ja mallein. Eläkekassan käsikirja sisältää keskeisen eläkekassojen toimintaa säätelevän lainsäädännön.

ESY-tieto

Ajankohtaisista eläkesäätiöasioista kertova ESY-tieto-lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja elokuussa. Tällä hetkellä printtimuotoista lehteä ei julkaista. Lehden sijaan vastaavia artikkeleita julkaistaan ESY:n verkkosivuilla. 

Selaa ESY tieto-lehden arkistoa

Yleiskirjeet

Yhdistys tiedottaa jäseniään suuremmista ajankohtaisista eläkesäätiön ja eläkekassan toimintaan liittyvistä asioista yleiskirjeillä. Tarkempia tietoja yleiskirjeiden sisällöstä saat jäsensivuiltamme.

Eläkesäätiön ja eläkekassan käsikirja

Eläkesäätiön ja eläkekassan käsikirjassa käsitellään laajasti eläkesäätiön perustamista, hallintoa ja käytännön toimintaa esimerkein ja mallein. Käsikirja sisältää keskeisen toimintaa säätelevän lainsäädännön. Eläkesäätiö- ja eläkekassalain kokonaisuudistuksen johdosta käsikirja on parhaillaan päivitystyön alla.

Eläkesäätiön ja eläkekassan käsikirjaa päivitetään Internetissä lainsäädännön, viranomaismääräysten sekä ohjeiden muuttuessa. Käsikirjasta löytyvät ajankohtaiset lainsäädännössä tapahtuneet muutokset, keskeiset lait ja asetukset päivitettyinä sekä eläkesäätiön ja eläkekassan hallintoa ja käytännön toimintaa kuvaavat luvut.

Käsikirjan käyttäminen on jäsenille maksutonta. Muut kuin jäsenet saavat yhden vuoden ajaksi käyttöoikeuden käsikirjaan 200 euron maksua vastaan 1-3 henkilölle.

Lisätietoja eläkesäätiön ja eläkekassan päivityksistä ja tunnuksista saa yhdistyksen toimistosta.

Perustaisimmeko eläkesäätiön?

Miksi? - eläkevakuutusyhtiöhän hoitaa jo eläkkeemme!

Paras tapa suorittaa vertailu, miten eläkesäätiöt ovat menestyneet eläkevakuutusyhtiöihin verrattuna, on tehdä se taloudellisten faktojen pohjalta. Lisätietoja asiasta saat Eläkesäätiöyhdistyksestä.

Sijoitussidonnainen lisäeläketurva oman eläkesäätiön kautta

Työnantajalla on mahdollisuus hoitaa johdon ja henkilöstön lisäeläkevakuuttaminen omassa eläkesäätiössä. Järjestämällä sijoitussidonnainen lisäeläketurva eläkesäätiössä voidaan lisäeläketurva rakentaa omien tarpeiden mukaiseksi. Lisäksi omassa eläkesäätiössä liikekulut ovat vain osa vastaavan eläkevakuutuksen liikekuluista.

Lisätietoja saat Eläkesäätiöyhdistyksestä.

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari