Eläkesäätiöyhdistyksen organisaatio

Yhdistyskokous

Eläkesäätiöyhdistyksen ylin päättävä toimielin on yhdistyskokous, joka valitsee yhdistyksen hallituksen ja hyväksyy tilinpäätöksen ja talousarvion. Varsinainen yhdistyskokous on vuosittain maaliskuussa.

Hallitus

Eläkesäätiöyhdistyksen asioita hoitaa vuodeksi kerrallaan valittu hallitus, joka vastaa yhdistyksen toiminnasta ja valvoo sitä.

Hallituksen kokoonpano:
Puheenjohtaja: Toimitusjohtaja Hannu Hokka, Apteekkien Eläkekassa 
Varapuheenjohtaja: Toimitusjohtaja Petteri Santalo, VR Eläkesäätiö
Varsinaiset jäsenet:
Toimitusjohtaja Katriina Hyvönen, Keskon Eläkekassa
Toimitusjohtaja Jari Laaninen, Valion Eläkekassa 
Toimitusjohtaja Juha-Pekka Ojala, L-Fashion Group Oy:n Eläkesäätiö  
Toimitusjohtaja Topi Piela, Yleisradion eläkesäätiö
Toimitusjohtaja Teemu Sihvola, OP-Eläkesäätiö 
Toimitusjohtaja Pasi Strömberg, Eläkekassa Verso
Toimitusjohtaja Petri Tofferi, Telian Eläkesäätiö
Toimitusjohtaja Jukka Toropainen, Sandvik Eläkesäätiö 
Sijoitusjohtaja Ira van Gilse van der Pals, Kirkon eläkerahasto

Edustus muissa elimissä 

Eläkesäätiöyhdistyksellä on edustaja Eläketurvakeskuksen edustajistossa, pysyvissä neuvottelukunnissa ja työryhmissä.  

Yhdistys kuuluu TyEL-toimintaa harjoittavien jäsentensä edustajana Työeläkevakuuttajat TELAan. Yhdistyksellä on edustajat TELAn hallituksessa ja sen pysyvissä neuvottelukunnissa.

Eläkesäätiöyhdistys on Euroopan unionin alueella olevien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen yhteisenä edunvalvontaelimenä toimivan PensionEuropen jäsen.

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari