Vakavaraisuussäännökset

TyEL-toimintaa hoitavilla eläkesäätiöillä ja eläkekassoilla on oltava sijoitustoiminnan riskien tasaamiseksi vakavaraisuuspääomaa, jolla tarkoitetaan kaikkia niitä varoja, vakuuksia ja muita sitoumuksia, jotka ylittävät eläkelaitoksen vastuuvelan, muut velat ja niihin rinnastettavat sitoumukset. Eläkelaitoksen vakavaraisuusasemaa ja vakavaraisuuden määrää kuvataan erilaisilla mittareilla. Jos eläkelaitoksella on vakavaraisuutta vastuuvelan yli 25 %, sen vakavaraisuusprosentti on 125. 

Eläkelaitoksen riskinkantokykyä kuvaava vakavaraisuusasema (Z) lasketaan jakamalla vakavaraisuuspääoma vakavaraisuusrajalla. Tätä tarkoitusta varten tunnistetaan kuhunkin sijoitukseen liittyvät riskit: osakeriski, korkoriski, luottomarginaaliriski, kiinteistöriski, valuuttariski, hyödykeriski, tuottovaatimusriski, vakuutusriski, jäännösriski ja muut riskit. Saatujen riskiarvojen summaa kutsutaan vakavaraisuusrajaksi. Eläkelaitoksen vakavaraisuuspääoman suhden vakavaraisuusrajaan on ylitettävä 1.

Lue tarkemmin kohdasta: Sijoitustoiminta

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari