Vastuuvelka

Vastuuvelalla tarkoitetaan sitä varojen määrää, joka tarvittaisiin eläkesäätiön/-kassan säännöissä määriteltyjen etuuksien maksamiseen, mikäli eläkesäätiön/-kassan toiminta lopetettaisiin tilinpäätöshetkellä. Vastuuvelka muodostuu eläkkeelle siirtyneiden henkilöiden alkaneiden eläkkeiden määrästä ja työssä olevien henkilöiden karttuneiden eläkkeiden yhteismäärästä.

 

 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari