Eläkekassan perustaminen

Eläkekassa on työeläkeyhtiön ja eläkesäätiön ohella yksi vaihtoehto yksityisellä alalla työskentelevien työntekijöiden TyEL-eläketurvan järjestämiseksi.

Lainsäädäntö mahdollistaa oman TyEL-eläketurvaa hoitavan eläkekassan perustamisen työnantajien ryhmälle, joilla on vähintään 150 työntekijää.

Eläkekassa voidaan perustaa esimerkiksi samalla tietyllä toimialalla toimivien työnantajien eläketurvan järjestämiseksi. Ratkaisu voi olla käyttökelpoinen, jos yhdellä tai tiettyyn konserniin kuuluvilla työnantajilla ei ole vähintään 150 työntekijää tai jos omassa eläkelaitoksessa vakuutettavien henkilöiden määrää muuten halutaan nostaa.

 

Työeläkeyhtiöstä siirrettävään vakuutuskantaan kuuluvat kyseessä olevan työnantajan vastuuvelka ja niitä vastaavat varat.  Sen lisäksi vastaanottavalle eläkekassalle siirretään vakavaraisuutta, joka vastaa työeläkelaitosten sijoitusjakaumien keskimääräistä vakavaraisuutta. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa siirtyvän vakavaraisuuspääoman prosenttimäärän neljännesvuosittain.   

 

Lisätietoa eläkekassan perustamismenettelystä saat Eläkesäätiöyhdistyksestä.

 

 

 

Eläkesäätiön ja eläkekassan keskeisimmät erot ovat:

 

  • Hallintorakenteessa. Eläkesäätiöillä ei yhtiökokousta vastaavaa elintä, jota eläkekassassa kutsutaan kassankokoukseksi.
  • Eläkekassat ovat yleensä toimialakohtaisesti järjestyneitä.

 

 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari