Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

Edunvalvontaa, neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta

Eläkesäätiöyhdistys on eläkesäätiöiden, eläkekassojen ja Kirkon eläkerahaston edunvalvonta-, koulutus-, tiedotus- ja yhteistyöelin, jonka perustehtävänä on edistää jäsentensä yhteistoimintaa ja valvoa niiden etuja.

Yhdistys antaa jäsenlaitoksilleen asiantuntija-apua esimerkiksi lain ja sääntöjen tulkinnassa, veroasioissa sekä vasttuvelkaa, lisäeläkkeiden kattamista ja lakisääteisten eläkkeiden vakavaraisuussäännösten tulkintaa koskevissa kysymyksissä. Lisäksi yhdistys laatii eläkesäätiöille ja -kassoille mallisäännöt.

Eläkesäätiöyhdistys toimii myös yrityksen keskustelukumppanina eläkeasioissa, kun työnantajataho haluaa tietää enemmän eläkejärjestelyistä tai harkitsee lisäeläkkeitä osaksi henkilöstönsä kannustinjärjestelmää.

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari