Eläkesäätiö ja eläkekassa eläkelaitoksena

Eläketurvan järjestäminen 

Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen ja heidän edunsaajilleen työntekijän eläkelain (jäljempänä TyEL) mukainen eläketurva. Työnantaja voi täydentää TyEL:n mukaista eläketurvaa järjestämällä työntekijöilleen ja heidän edunsaajilleen vapaaehtoisia lisäeläkkeitä ja muita etuuksia.

TyEL-eläketurvan hoitaminen

Työnantajalla on käytettävissään kolme erillistä vaihtoehtoa tai niiden yhdistelmiä yksityisen alan työntekijöiden eläketurvan järjestämiseksi: Eläkesäätiö, eläkekassa tai työeläkeyhtiö. 

Työnantaja voi perustaa työnantajakohtaisen eläkelaitoksen ja järjestää henkilökuntansa lakisääteinen eläketurva eläkesäätiössä tai eläkekassassa, jos vakuutettuja on vähintään 150. Vakuutuskannan siirtämiseksi toiminnassa olevaan eläkesäätiöön tai eläkekassaan ei ole työntekijäkohtaisia rajoituksia. 

Omassa eläkelaitoksessa työnantaja pääsee vaikuttamaan eläkelaitoksen sijoitusprofiiliin ja vakuutusmaksutasoon. Hyvin hoidettua työnantajakohtaista eläkelaitosta voidaan käyttää yritystoiminnan suhdanteiden tasaamisessa.

 

Liitteenä alla olevia mallisääntöjen tekstiä päivitetään tällä hetkellä.   

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari