ESY:n seminaarissa keskusteltiin eläkejärjestelmän nykytilasta ja sen tulevaisuudesta

Eläkesäätiöyhdistyksen kevätseminaari Tallinnassa haastoi seminaarialustajat ja noin 200 osallistujaa keskusteluun suomalaisen eläkejärjestelmän nykytilasta ja sen tulevaisuudesta.

Seminaarin panelistit Minna Helle (STTK), Elina Lepomäki (Ajatuspaja Libera), Olli Pusa (PusaConsulting Oy) ja Antti Tanskanen (EK) olivat lopulta hyvin yksimielisiä siitä, että nykyistä hajautettua työeläkejärjestelmää on syytä puolustaa ja myös uusien pienempien eläkelaitosten perustamisedellytyksiä on syytä tukea. 

Muina aiheina käsiteltiin yritysjohtajan näkökulmaa yrityksen omaan eläkekassaan, Teija Sarajärvi (OP-Pohjola-ryhmä), työeläkejärjestelmän asemaa ja sen ulkoisia haasteita, Suvi-Anne Siimes (TELA), yksityisen työeläkejärjestelmän vakavaraisuussääntelyn uudistamista, Heli Backman, STM sekä hajautetun työeläkejärjestelmän etuja, Erkko Ryynänen, (OP Eläkekassa). Helsingin Yliopiston Ville-Pekka Sorsan yleisöön menevä esitys työeläkejärjestelmän myyteistä päätti seminaariosuudet. 

Seminaariesitysten sisällöistä voit lukea alla avautuvista tiedostoista sekä uusimmasta ESY-tieto-lehdestä.  

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari