Työeläkevarojen määrä nousi 196,6 miljardiin euroon

Työeläkevarojen nimellisarvo oli kesäkuun 2017 lopussa yhteensä 196,6 miljardia euroa ilmenee TELAn 30.8. julkaisemasta sijoitustilastoanalyysistä. Eläkevarat olivat neljännesvuosittain julkaistujen tilastojen kaikkien aikojen korkeimmalla tasolla.

Eläkevarojen ensimmäisen vuosipuolikkaan nimellistuotto oli keskimäärin 4,0 prosenttia.

Osakemarkkinoilta saatiin parhaimmat tuotot, keskimäärin 6,7 prosenttia. Osakkeiden ja osaketyyppisten sijoitusten osuus oli kesäkuun lopussa 97,1 miljardia euroa (49,4 %). Varoista oli 83,4 miljardia (42,4 %) korkosijoituksissa ja kiinteistösijoituksissa noin 16,1 miljardia euroa (8,2 %).

Suomi ja muu euroalue kuroivat osuuttaan

Varoista Suomeen on sijoitettu 27,2 prosenttia, muihin euroalueen maihin 18,7 prosenttia ja euroalueen ulkopuolelle 54,1 prosenttia. Pitkästä aikaa Suomi ja muu euroalue kuroivat suhteellista osuuttaan sijoituksissa. Suomeen virtasi nettomääräisesti 2,5 miljardia ja muualle euroalueelle 0,9 miljardia, kun taas euroalueen ulkopuolisten sijoitusten osuus ja euromäärä laskivat.

Eläkevaroja koskeva Telan tilastoanalyysi sisältää tiedot eläkevakuutusyhtiöiden, eläkekassojen, eläkesäätiöiden, Kelan toimihenkilöiden eläkerahaston, Kevan, Kirkon eläkerahaston, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen, Merimieseläkekassan, Suomen Pankin Eläkerahaston ja Valtion Eläkerahaston sijoitustoiminnasta. Tilastoissa on mukana vain lakisääteinen työeläketurva.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan Telan Sijoitusanalyysi-sivulta: http://www.tela.fi/sijoitusanalyysi

Lisätiedot: analyytikko Peter Halonen, puh. 010 680 6731

Työeläkevakuuttajat TELA ry on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari