Tuhti tietopaketti hallitusten jäsenille

Hallitusten jäsenten koulutus 2023

Saila Halme (vas.) ja Salla Puska Sanoman Eläkesäätiöstä pitivät erityisesti koulutuksen ihmisläheisistä aiheista, joissa käytiin läpi muun muassa työeläkejärjestelmän etuuksia ja ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksia.
 

Eläkesäätiöyhdistys koulutti maaliskuussa uusia ja vanhojakin eläkesäätiöiden ja -kassojen hallitusten jäseniä. Paikkansa vakiinnuttanut kaksipäiväinen koulutus antaa hyvän pohjan toimia tärkeässä luottamustehtävässä.

Hotelli Crowne Plaza Hesperiassa järjestetyssä työ- ja lisäeläkeasioiden peruskoulussa käytiin läpi laajasti eläkesäätiöiden ja -kassojen hallitusten vastuulle kuuluvia tehtäviä. Koulutuksen tarkoituksena on perustietojen tarjoamisen lisäksi rohkaista hallituksen jäseniä toimimaan aktiivisesti luottamustehtävässään. Koulutus täyttää Finanssivalvonnan vaatimuksia hallituksen jäsenten osaamisen osalta.

Eläkesäätiöyhdistyksen Markku Aalto ja Ismo Heinström kertoivat päivien aluksi eläkesäätiöiden ja -kassojen roolista suomalaisessa eläkejärjestelmässä ja eläkesäätiön hallituksen tehtävistä.

Kouluttaja Marina Sirola Eläketurvakeskuksesta kuvasi selkeästi työeläkevakuuttamisen perusteita ja eläkejärjestelmän kautta saatavia etuuksia, joista vanhuuseläke on vain yksi.

Eläkemaksujen, eläke-etuuksien ja eläkelaitoksen vakavaraisuuden laskenta tuntuu joskus varsin monimutkaiselta, mutta tähänkin saatiin selvyyttä Mandatum Life Palvelut Oy:n Katriina Hyvösen ja Tuomas Marttilan ja Porasto Oy:n Lauri Ojalan ja Marja Saloniemen esityksistä.  

Työeläkejärjestelmän tarjoamista työkyvyttömyys- ja ammatillisen kuntoutuksen etuuksista kertoivat Apteekkien Eläkekassan Sirpa Moilanen ja eläkekassojen ja -säätiöiden asiantuntijalääkäri Otso Ervasti. Ervasti valotti näkökulmia, joiden perusteella vakuutuslääkäri tarkastelee työkyvyttömyysetuuksia hakevan vakuutetun työkykyä.

Päivien päätteeksi Yleisradion Eläkesäätiön toimitusjohtaja Topi Piela kertoi eläkesäätiön sijoitustoiminnan perusteista, sijoitussuunnitelmasta sekä eläkesäätiön ja hallituksen jäsenten välisestä yhteistoiminnasta. Piela korosti, että oma eläkesäätiö on ollut Yleisradiolle, ja samalla meille kaikille veronmaksajille, huomattavasti vakuutusyhtiövaihtoehtoa edullisempi tapa hoitaa yli 3 000 työntekijän eläkevakuutusturvaa.
 

Hallituksen jäsenten koulutus 2023


Yleisradion Eläkesäätiön Topi Piela kertoi selkeästi, mihin asioihin hallitusten jäsenten kannattaa kiinnittää huomiota eläkesäätiön toiminnassa ja taloudessa. Piela korosti avoimuuden merkitystä ja vakuutti, että eläkesäätiöiden toimihenkilöt ovat erittäin ilahtuneita kaikista kysymyksistä ja palautteista.

Innostuksen värinää

Sanoman Eläkesäätiön toimitusjohtaja Saila Halme ja hallituksen jäsen Salla Puska osallistuivat hallitusten jäsenten koulutukseen toista kertaa. He pitivät ohjelmaa tälläkin kertaa kattavana.

”Tällainen koulutus on todella tarpeellinen etenkin niille, jotka aloittavat hallituksessa. Eläkeasiat ovat kuitenkin melko monimutkaisia”, Halme näkee.

Hän piti asiantuntijalääkärin esitystä mielenkiintoisimpana ja kehui myös Ervastin mukaansa tempaavaa esitystapaa.

”Muutkin ihmisläheiset aiheet olivat minulle mieleen. Esimerkiksi Eläketurvakeskuksen asiantuntijan esitys siitä, kuinka eläkkeelle yleensäkin pääsee, oli konkreettista asiaa, jota joku työntekijä voi milloin tahansa tulla eläkesäätiöstä kysymään.”

Koulutuksen ajankohta osui sopivasti Sanoman Eläkesäätiön hallituksen ”sukupolvenvaihdokseen”.

”Huhtikuussa vaihtuu iso osa hallituksemme jäsenistä. Kaikki uudet jäsenet ovat täällä ja he saavat erinomaisen tietopaketin työeläkeasioista. Oli todella hienoa, että halukkuutta hallitukseen löytyi. Porukassamme on havaittavissa jopa pientä innostuksen värinää”, Halme iloitsee.

Salla Puskan mielestä suomalaisen eläkejärjestelmän rakenteen selventäminen kaikkine eläke-etuineen oli mielenkiintoisinta.

”Asia kiinnostaa minua sekä hallituksen jäsenenä että yksityisenä ihmisenä. Vakavaraisuuslaskenta ja muut eläkesäätiön talouteen liittyvät asiat ovat minulle tutumpia suhteellisen pitkän eläkesäätiökokemuksen kautta.”

”Ja on ollut todella mukava tutustua kaikkiin hallituksemme jäseniin rauhassa kahden päivän ajan. Meitä on mukana peräti yhdeksän. Tästä onkin helppo lähteä tekemään yhteistyötä”, Puska sanoo.

Sanoman Eläkesäätiö hoitaa Sanoma Pro Oy:n reilun 200 työntekijän lakisääteisiä TyEL-eläkevakuutuksia. Yrityksen A-lisäeläkeosastossa on myös edelleen muutama työssä oleva vakuutettu. HR-puolella työsuhdeasiantuntijana työskentelevä Saila Halme on toiminut eläkesäätiön asiamiehenä ja toimitusjohtajana vuodesta 2015. Oman eläkesäätiön hyväksi puoleksi hän nostaa yrityksen työeläkemaksujen edullisuuden verrattuna työeläkevakuutusyhtiön hoitamaan malliin.
 

Hallituksen jäsenten koulutus 2023


Jani Korhosen mielestä olisi hyvä, jos eläkesäätiön hallituksen varajäsenetkin voisivat osallistua hallituksen kokouksiin. Silloin varajäsenetkin olisivat tietoisia tärkeimmistä asioista, jos kutsu hallituksen kokoukseen tulee.
 

Orionin Eläkesäätiön hallituksen varajäsen Jani Korhonen oli hallitusten jäsenten koulutuksessa toista kertaa. Edellisestä kerrasta oli kulunut neljä vuotta.

”Koulutuksessa tuli esille taas uusia asioita, joten näissä kannattaa kyllä käydä. Suomalaisen työeläkejärjestelmän kokonaisuuden ja rahavirtojen esittely oli kiinnostavinta. Oli myös kiinnostavaa kuulla, millainen rooli eläkekassoilla ja -säätiöillä on eläkejärjestelmässä.”

Korhonen toimii luottamustehtävässään työntekijöiden edustajana. Hän on Orionissa ylempiä toimihenkilöitä edustavan YTN:n luottamusmies.

Oman eläkesäätiön suurimmaksi eduksi Korhonen näkee sen, että työnantaja saa hoidettua työeläkevakuutukset edullisemmin kuin työeläkevakuutusyhtiöissä.
 

Hallituksen jäsenten koulutus 2023


Hallitusten jäsenten koulutuksessa 8.–9.3.2023 oli mukana lähes 50 osanottajaa, joista muutama etänä verkkolähetyksen kautta. Ajatuksia vaihdettiin luentosalin lisäksi myös yhteisellä päivällisellä ensimmäisen seminaaripäivän jälkeen.
 

Seuraavia tilaisuuksia kouluttautumiseen ovat Kuntoutuspäivä Helsingissä 18.4.2023, Sijoituspäivä Helsingissä 4.5.2023 ja Kevätseminaari Tukholman-risteilynä 24.–26.5.2023.

Teksti ja kuvat Markku Pulkkinen

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari