TELA: Työeläkevarat 172 miljardia euroa syyskuun lopussa

TELA 28.11.2014: Työeläkevarojen määrä kasvoi vuoden kolmannen neljänneksen aikana. Syyskuun lopussa varoja oli yhteensä lähes 172 miljardia euroa. Kasvua kesäkuun lopun tilanteesta syntyi 2,5 miljardia euroa. Parhaiten tuottoja on saatu osakesijoituksista. Tiedot käyvät ilmi tänään julkaistusta sijoitusvarojen tilastoanalyysistämme.

Analyysi sijoitusvarojen määristä ja kohdentumisesta löytyy kokonaisuudessaan TELAn sivulta: 

Sijoitusvarojen yhteenveto 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari