Täystyrmäys uudelle laille - "ylimalkainen" ja "hyvin puutteellinen"

Kauppalehti, Alex af Heurlin | 22.3.2017, verkkosivut

Eläkekassalakia koskevaan kiistaan oman lisänsä tuo Lainsäädännön arviointineuvoston raportti. Maaliskuun alussa julkaistu raportti lyttää lakiesityksen lähes täysin. ”Esitysluonnoksen vaikutusarvio on ylimalkainen ja hyvin puutteellinen”, todetaan viisisivuisen raportin alussa. Neuvosto kuvaa lakiluonnosta muun muassa ”raskaaksi”, ”vaikeaselkoiseksi” ja tietyiltä osin ”epätasapainoiseksi”.

Neuvosto ottaa kantaa ainoastaan vaikutusarvioon, ei lain poliittiseen sisältöön.

Arviointineuvosto on antanut lakiesityksille aiemminkin kipakkaa kritiikkiä, mutta eläkekassalain osalta sen muotoilut ovat poikkeuksellisen karuja. Neuvosto epäilee suoraan valmistelussa mukana olleiden, siis lähinnä virkamiesten ja työryhmän jäsenten, taloudellista osaamista.

”Lain valmistelutyössä mukana olevilla ei välttämättä ole tarvittavaa taloudellista osaamista tai taloustieteellistä koulutusta vaikutusarvioiden tekemiseksi. Mikäli tilanne on tämä, lain valmistelusta vastuussa olevan ministeriön olisi tarvittaessa osoitettava lisävoimavaroja vaikutusarvioiden tekemiseen”, raportissa sanotaan.

Lakia valmistelleessa työryhmässä istuivat virkamiesten lisäksi työmarkkinajärjestöjen, Eläkesäätiöyhdistyksen, Finanssialan Keskusliiton ja Työeläkevakuuttajien edustajat. FK edustaa suuria työeläkevakuuttajia, työmarkkinajärjestöjen edustajia puolestaan istuu eläkejättien hallituksissa.

Neuvosto kiittelee esitystä lähinnä siitä, että lakikokonaisuuden uudistaminen nähdään ajankohtaiseksi. Tästä asiasta kaikki osapuolet ovat yhtä mieltä.

Lue koko juttu Kauppalehdestä

Lue lisää: Talouselämä 22.3.2017

Arviointineuvoston lausunto 8.3.2017 (pdf)

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari