Muutoksia työeläkelaitosten vakavaraisuutta koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin

Työeläkelaitosten vuoden 2017 alusta uudistettu vakavaraisuuslainsäädäntö aiheuttaa merkittäviä muutoksia myös Finanssivalvonnan vakavaraisuutta koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin. Osa muutoksista on julkaistu 18.10.2016 (valvottavatiedote 69/2016) ja osa 21.12.2016 (valvottavatiedote 90/2016). Osa julkaistaan vuoden 2017 kuluessa.   

 Fivan määräyksistä ja ohjeista on poistettu työeläkelaitosten vastuuvelan katetta, sijoitusten luokittelua ja johdannaisia koskevat säädökset.

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antaa

Tarja Taipalus, johtava matemaatikko, puhelin 010 831 5266, tarja.taipalus(at)finanssivalvonta.fi

Valvottavatiedote 18.10.2016 – 69/2016

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta sekä muut määräysten ja ohjeiden muutokset 9/2016

Finanssivalvonnan Valvottavatiedote 21.12.2016 – 90/2016

Finanssivalvonnan 21.12.2016 julkaisemat työeläkelaitosten vakavaraisuutta koskevat päivitetyt määräykset ja ohjeet 13/2012: työeläkelaitosten vakavaraisuus

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari