Fivalta työeläkelaitoksia koskeva esitys siirtyvästä vakavaraisuuspääomasta 1.4.2020 alkaen

Finanssivalvonta on esittänyt, että sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaisi siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 1.4.2020 alkaen 24,9 % vastuuvelasta. Nykyisin käytettävä prosentti on 24,5. Esityksen mukaista prosenttiosuutta käytetään niihin vakuutuskannan luovuttamisiin, joissa sopimus on tehty 1.1.2020 tai sen jälkeen.

Lue tarkemmin: Finanssivalvonnan valvottavatiedote 26.2.2019 – 5/2020

Lisätietoja antaa: Finanssivalvonta Anna Keinänen, puhelin 09 183 5536 tai anna.keinanen(at)finanssivalvonta.fi

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari