Fiva valvottavatiedote 18.3.2022: Useisiin määräyksiin ja ohjeisiin muutoksia

Eläkesäätiöiden, eläkekassojen, sairauskassojen sekä hautaus- ja eroavustuskassojen määräyksiin ja ohjeisiin sekä tiedonkeruutaulukoihin ja niiden täyttöohjeisiin muutoksia

Seuraaviin Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin on tehty muutoksia. Muutokset tulevat voimaan 31.3.2022.

  • Määräykset ja ohjeet 11/2021 Lakisääteistä työeläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja eläkekassojen hallinto
  • Määräykset ja ohjeet 12/2021 Sairauskassojen ja hautaus- ja eroavustuskassojen hallinto
  • Määräykset ja ohjeet 15/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Eläke- ja lisäeläkekassat, eläke- ja lisäeläkesäätiöt
  • Määräykset ja ohjeet 16/2012 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Sairauskassat ja hautaus- ja eroavustuskassat
  • Määräykset ja ohjeet 4/2015 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön valvonta-asiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle
  • Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Lue: Fiva valvottavatiedote 18.3.2022 – 16/2022

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari