Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Varainhoitajan blogi

14.5.2024 — Tomas Hildebrandt, Evli Oyj

Miksi sijoitusten hajauttaminen on tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin?

Sijoittamisen kultainen sääntö on, että euro tänään on arvokkaampi kuin euro huomenna, koska huominen on epävarma. Siksi sijoittaja haluaa korvauksen riskin ottamisesta.

Riskien hallinnan kultainen sääntö on hajauttaminen. Sijoituskohteiden, omaisuusluokkien ja ajallinen hajauttaminen kuuluvat jokaisen sijoittajan keinovalikoimaan.

Merkittävä muutos sijoitusympäristössä on nyt uusi korkotaso. Korkeampi korko merkitsee pienempää kassavirtojen nykyarvoa ja siksi korkeampaa tuottovaatimusta sijoituksille. Se haastaa kaikkien omaisuusluokkien tuotto-odotuksia.

Nykyisessä tilanteessa keskeinen kysymys on, tarjoavatko eri sijoituskohteet ja omaisuusluokat sen tuoton, jota pääomamarkkinat nyt odottavat?

Maailmantaloudessa koronakriisistä johtuvien rajujen kasvu- ja inflaatioheilahtelujen jäädessä taakse, voi kehitys palautua aiemmille urilleen. Se merkitsee euroalueen korkotason asettumista 3 – 4 prosentin tasolle, olettaen prosentin tai parin pidemmän aikavälin talouskasvua ja inflaation asettumista keskuspankin kahden prosentin tavoitetasolle.

Osakemarkkinat ovat kautta aikojen tarjonneet markkinasta riippuen keskimäärin 6 - 8 prosenttia vuosittaista korvausta sijoittajalle osakeriskien ottamisesta. Epälikvidit pääomasijoitukset ovat vielä tarjonneet sen lisäksi muutaman prosentin lisäkorvauksen pääomien sitouttamisesta.

Mutta pysyykö korkotaso nykyisellään ja vakaana? Monilla osakemarkkinoilla on puolestaan ollut hyvin pitkä nousujakso koronakriisistä huolimatta ja Yhdysvalloissa osakkeiden hinnoittelu on nyt tuloksiin nähden kallis. Muun maailman osakemarkkinat ovat yleisesti sen sijaan halvemmin hinnoiteltuja. Kuinka pitkään USA:n markkinoiden ylivoimaisuus jatkuu? Ovatko osakemarkkinoiden pitkän aikavälin riskit kuitenkaan aiempaa pienemmät?

Nousseet korot ovat haasteena myös monissa sellaisissa vaihtoehtoisissa sijoituskohteissa, joissa on hyödynnetty velkavipua. Jos kohde kuitenkin tuottaa, on kyse rahoittajien keskinäisestä asemasta. Lainarahaa antaneilla on etuoikeus kohteen kassavirtoihin. Oman pääoman ehdoin sijoittaneet saavat odottaa vuoroaan.

Tämänhetkinen markkinatilanne tarjoaa sijoittajalle parhaimmat tuotto-odotukset kymmeneen vuoteen monissa eri omaisuusluokissa. Niiden toteutuminen ei tietenkään ole varmaa maailmantalouden, -politiikan ja -markkinoiden jatkuvasti muovautuessa. Nousseet tuotto-odotukset eivät takaa toteutuvaa tuottoa.

Siksi on nytkin syytä hajauttaa eri omaisuusluokkiin, omaisuusluokkien sisällä ja toteuttaa ajallista hajauttamista. Sijoitusstrategian ei pidä heilua uutisvirran ja mielialojen mukaan, vaan pysyä systemaattisena ja pitkäjänteisenä. Sillä tavalla saa parhaimman tuoton ottamalleen riskille.

Evlin sijoitusmallissa varat hajautetaan likvideihin kassavaroihin, likvideihin korko- ja osakesijoituksiin, vaihtoehtoisiin epälikvideihin kohteisiin sekä reaaliomaisuuteen.

Tomas Hildebrandt

Kirjoittaja on Evli varainhoidon markkinastrategi ja seniorisalkunhoitaja

www.evli.com

 

 

 

 

Varainhoitajan blogi

15.3.2024
Tero Tuominen, Evli-Rahastoyhtiö Oy
Onko asuntorahastoilla tulevaisuutta?
20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023
26.9.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Tuleeko talvi vai jääkausi?

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari