ETK: Eläkejärjestelmä keskeisiltä osiltaan tasapuolinen

Eläkettä saadaan eri palkansaajaryhmissä pitkälti samassa suhteessa tehtyyn työuraan ja ansioihin nähden. Myös eläkeaikaa kertyy kaikkinensa työntekijöille ja toimihenkilöille lähes saman verran, kun verrataan miehiä keskenään ja naisia keskenään. Sukupuolten väliset erot ovat suuremmat kuin sosioekonomisten ryhmien väliset erot.

Eläketurvakeskuksen raportissa Sosioekonomiset erot – työurat, eläkkeelle siirtyminen ja eläkejärjestelmä tarkastellaan työntekijöiden, alempien ja ylempien toimihenkilöiden sekä yrittäjien työ- ja eläketaivalta sekä heidän asemaansa eläkejärjestelmässä.

Lisätietoja:

Raportti on saatavilla Eläketurvakeskuksen sivuilla www.etk.fi
Noora Järnefelt, Satu Nivalainen, Sampsa Salokangas ja Hannu Uusitalo:

Sosioekonomiset erot – työurat, eläkkeelle siirtyminen ja eläkejärjestelmä. Eläketurvakeskuksen raportteja 1/2014.

Erikoistutkija Noora Järnefelt, ETK, puh. 029 411 2152, noora.jarnefelt(at)etk.fi

Tutkimusosaston päällikkö Susan Kuivalainen, ETK, puh. 029 411 2184

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari