Vuoden 2015 työeläkemaksut vahvistettu

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläkevakuutusmaksut vuodelle 2015. Työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 24,0 prosenttia palkasta. Nousua kuluvan vuoden maksutasosta on 0,4 prosenttiyksikköä.

 

Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkevakuutusmaksu vuonna 2015 on 5,70 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneiden 7,20 prosenttia palkasta. Työnantajan maksu puolestaan on keskimäärin 18,00 prosenttia.

 

Yrittäjän eläkelain mukainen eläkevakuutusmaksu ovat vuonna 2015 alle 53-vuotiailla 23,70 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 25,20 prosenttia.

 

Ministeriö vahvisti työeläkemaksun perusteet työeläkeyhtiöiden hakemuksen mukaisesti. 

  

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari