Valion Eläkekassa etsii joukkoihinsa uusia työntekijöitä

Valion Eläkekassan taloustoiminnot etsii Controlleria ulkoisen laskennan ja raportoinnin monipuolisiin tehtäviin. Tehtävässä Controller toimii tiiviissä yhteistyössä talouspäällikön ja muun taloustiimin kanssa ja on tärkeässä roolissa varmistamassa laadukkaiden ja ajantasaisten taloushallinnon prosessien toteutumista.  

Lue tarkemmin: Controller, Helsinki (rekrytointi.com)

 

Valion Eläkekassan kiinteistötiimi etsii kiinteistöpäällikköä, joka vastaa asiakasyhteyksistä kiinteistöjen vuokraukseen liittyen. Tehtävissä kiinteistöpäällikkö hoitaa kiinteistöjen ylläpitoon ja korjauksiin liittyvät palveluiden kilpailuttamisen, ostamisen, johtamisen sekä kehittämisen yhdessä palvelutuottajien kanssa. Kiinteistöjen energiatehokkuuden ja vakuutusten seuranta sekä kiinteistökehitys (ostot/myynnit) ovat myös tärkeä osa työtä. Kiinteistöpäällikkö osallistuu tilinpäätöksen ja budjetin laadintaan/seurantaan sekä toimii esihenkilönä tiimillensä.

Lue tarkemmin: Kiinteistöpäällikkö, Helsinki (rekrytointi.com)

 

Valion Eläkekassa hallinnoi noin miljardin euron arvoista sijoitussalkkua. Eläkkeensaajia kassalla on noin 5700 ja vuonna 2022 eläkkeitä maksettiin noin 106 miljoonaa euroa. Valion Keskinäisellä Vakuutusyhtiöllä on vakuutettuna noin 5000 henkilöä ja vuonna 2022 maksettiin korvauksia sattuneista työtapaturmista ja ammattitaudeista noin 1,2 miljoonaa euroa.

Valion Eläkekassan ja Valion keskinäisen Vakuutusyhtiön kiinteistöosasto vastaa noin 275 M€ kiinteistösijoituksista. Kiinteistökantamme pinta-ala on noin 110 000 m2 ja ne ovat hotelli-, liike-, toimisto-,asunto- ja logistiikkakiinteistöjä. Toiminta keskittyy pääkaupunkiseudulle.

Valion eläkekassa (valionelakekassa.fi)

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari