Työeläkeyhtiöiden työhyvinvointihankkeiden rahoitus on ollut osin väärin kohdennettua

Finanssivalvonnan tekemän työeläkeyhtiöiden työhyvinvointitoimintaan ja -hankkeiden rahoitukseen kohdistuneen tarkastuksen mukaan yhtiöiden rahoituksen kohdentaminen ei ole kaikilta osin perustunut työkyvyttömyysriskin hallintaan.  

−Toiminnassa tulisi selvemmin näkyä riskiperusteisuus. Tällöin se kohdistuisi kohonneen työkyvyttömyysriskin torjuntaan, jota varten korvamerkitty työeläkemaksun osa kerätään, Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen muistuttaa.

Työkyvyttömyyseläkkeet muodostavat vuosittain merkittävän osan työeläkejärjestelmän eläkemenosta. Työkyvyttömyysmenoa ennaltaehkäisevät toimet ovat tärkeitä järjestelmän rahoituksen kannalta.

Finanssivalvonta antaa tarkastuksessa saamansa laajan informaation perusteella tarkempia ohjeita työhyvinvointitoiminnan periaatteista loppuvuoden aikana.

Tarkastus oli osa työeläkesektorin jatkuvaa valvontaa. Tarkastus toteutettiin keväällä 2015 ja se kattoi kaikki kuusi työeläkevakuutusyhtiötä.

Työnantaja ja työntekijä yhdessä maksavat TyEL-maksua 24 % palkkasummasta. Jokaisella TyEL-maksun osalla on oma korvamerkitty käyttötarkoitus. Työkyvyttömyysriskin hallintaosan suuruus on 0,03 % palkkasummasta. Keskimääräiset luvut ovat vuodelta 2015.

 

Finanssivalvonnan lehdistötiedote 28.9.2015 - 15/2015: 

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari