Tulorekisteri laajenee 1.1.2020

Mediatiedote | Vero 15.2.2019

Tasavallan presidentti on vahvistanut lain, jonka perusteella tulorekisteriin ilmoitetaan jatkossa myös tiedot maksetuista etuuksista ja eläkkeistä. Laki astuu voimaan 15.2.2019.

Tulorekisteri etenee suunnitellusti

Tulorekisteri on yksi hallituksen kärkihankkeista julkisten palveluiden digitalisoinnissa. Tulorekisteri otettiin käyttöön vuoden 2019 alusta, josta lähtien maksetut palkat on ilmoitettu tulorekisteriin.

"Nyt hyväksytty laki vahvistaa tulorekisterin laajentumisen eläke- ja etuustietoihin. Tulorekisterin tietosisältö laajenee merkittävästi, kun eläke- ja etuustiedot ilmoitetaan tulorekisteriin 1.1.2020 alkaen", kertoo Tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmström.

Vuodesta 2020 alkaen myös tulorekisterin tiedon käyttäjien määrä kasvaa, kun tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja käyttävät Verohallinnon, Kelan, Työllisyysrahaston, työeläkelaitosten ja Eläketurvakeskuksen (ETK) lisäksi myös työtapaturma- ja ammattitautivakuuttajat,  liikennevakuutusyhtiöt, Potilasvahinkokeskus, Tapaturmavakuutuskeskus, Valtiokonttori, kunnat, kuntayhtymät, työttömyyskassat, Työllisyysrahasto (aikuiskoulutusetuudet), työsuojeluviranomaiset, Tilastokeskus, TEMin hallinnonala sekä Ahvenanmaan maakunta ja sen viranomaiset ja kunnat.   

Tulorekisteri ei laajenna tiedon käyttäjien tiedonsaantioikeuksia, vaan kukin taho käyttää tulorekisterin tietoja aiempien tiedonsaantioikeuksiensa mukaisesti.

Sidosryhmien kanssa toteutettava eläke- ja etuustietojen toimittamisen ja jakelun testaus aloitetaan vaiheittain 27.3.2019 alkaen. Tulorekisterihanke päättyy maaliskuussa 2020. Tulorekisterijärjestelmästä vastaa Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö.

Tulorekisteri antaa reaaliaikaisen kokonaiskuvan tulotiedoista

Vuodesta 2020 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan sekä maksetut palkat ja muut ansiotulot että eläkkeet ja etuudet. Tiedot ilmoitetaan viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.

"Jos tulonsaajalla on useita työnantajia tai tulot muodostuvat sekä palkasta että etuudesta, omien tulotietojen kokonaisuuden hahmottaminen voi olla hankalaa. Tulorekisteristä tulonsaaja saa reaaliaikaisen kokonaiskuvan omista tulotiedoistaan", Terhi Holmström kuvailee. Reaaliaikaisen tulotiedon avulla myös viranomaisten päätökset kuten etuuspäätökset perustuvat jatkossa ajantasaisempaan tietoon.

Lisätietoa medialle:

viestintäpäällikkö Marjo Björk, Kansallisen tulorekisterin perustamishanke
puh. 029 512 3780 tai 
viestinta.tulorekisteri[ät]vero.fi (viestinta[dot]tulorekisteri[at]vero[dot]fi)

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari