Sijoitustermit tutuiksi hallitusten jäsenille

Minna Merilampi Nordeasta ja Mikael Paulin Rekasta

Minna Merilampi Nordeasta ja Mikael Paulin Rekasta olivat tyytyväisiä hallitusten jäsenten koulutuspäivien antiin. Erityisesti eläkesäätiöiden ja eläkekassojen hallituksen rooli ja vastuut kiinnostivat. Molemmat aikovat osallistua Eläkesäätiöyhdistyksen koulutuksiin jatkossakin.

Eläkesäätiöyhdistys järjesti eläkesäätiöiden ja -kassojen hallitusten jäsenille talous- ja sijoitusasioihin painottuneen koulutuksen joulukuussa. Tilaisuuteen osallistui paikan päällä ja etäyhteydellä 40 hallituksen jäsentä ja varajäsentä.

Eläkesäätiöyhdistyksen toimitusjohtajalla Timo Toropaisella oli osallistujille hyviä uutisia, sillä viimeiset vuodet yhdistyksen tärkeimpänä tehtävänä olleet uudet eläkesäätiö- ja eläkekassalait olivat saaneet lopulta tasavallan presidentin allekirjoituksen.

”Uusissa laeissa korostetaan eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toimihenkilöiden ja hallitusten jäsenten osaamista ja vastuuta eläkelaitoksen ammattimaisessa hallinnoinnissa ja sijoitustoiminnassa. Vaikka osaamisvaatimukset hallituksen jäsenille ovat kovat, ovat nämäkin luottamustoimet silti ihmisen kokoisia tehtäviä”, Toropainen kannusti.

”Nämäkin luottamustoimet ovat ihmisen kokoisia tehtäviä.”

Kaksipäiväisessä koulutuksessa yhdistettiin tällä kertaa aiemmin erikseen järjestetyt hallitusten jäsenten perehdytys- ja sijoituskoulutukset. Päivien aluksi yhteyspäällikkö Markku Aalto kävi läpi eläkesäätiöiden ja eläkekassojen roolia osana suomalaista eläkejärjestelmää.

”Lakisääteistä työeläkevakuutusta hoitavissa eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa on tällä hetkellä noin 5,2 miljardin euron eläkevarallisuus, mikä on noin neljä prosenttia työeläkerahastoista. Vapaaehtoisten lisäeläkkeiden osalta säätiöt ja kassat hallinnoivat neljän miljardin euron varallisuutta eli 40 prosenttia ryhmäeläkkeiden lisäeläkevaroista”, Aalto muistutti.

”Uusi laki mahdollistaa uusienkin eläkekassojen ja -säätiöiden perustamisen, mikä olisi joillekin yrityksille varteen otettava vaihtoehto hoitaa työntekijöidensä lakisääteinen eläketurva joustavasti ja kustannustehokkaasti.”

Isosta eläkevarallisuudesta johtuen viranomaiset edellyttävät eläkesäätiöiden ja -kassojen vastuullisilta henkilöiltä riittävää ja todennettua osaamista eläkejärjestelmästä ja sijoitustoiminnasta. Eläkesäätiöyhdistyksen järjestämiin koulutuksiin osallistuminen on Finanssivalvonnalle yksi todiste siitä, että osaamisen kehittämiseen panostetaan.

Eläkesäätiöyhdistyksen lakimies Ismo Heinström kertoi, mitä muutoksia uudet lait toivat eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toimintaan. Näistä muutoksista on kerrottu Heinströmin erillisessä haastattelussa.

Yksi Eläkesäätiöyhdistyksen lakeihin esittämä ja viime metreillä läpi mennyt muutos on se, että työntekijät ja työnantaja voivat halutessaan nimetä hallituksen jäseneksi henkilön, joka ei kuulu eläkesäätiön tai eläkekassan toimintapiiriin. Ulkopuolisen asiantuntijan nimeämismahdollisuudella varmistetaan se, että hallituksen jäsenillä on varmasti riittävä osaaminen hallituksen vastuulla olevissa talous- ja sijoitusasioissa. Uusien lakien mukaan vähintään yhdellä kolmasosalla hallituksen jäsenistä on oltava riittävä sijoitustoiminnan tuntemus. Tämä määräys koskee kaikkia lakisääteistä työeläketurvaa hoitavia eläkelaitoksia ja yli sadan vakuutetun lisäeläkelaitoksia.

Piia Laaksonen / Mandatum Life Palvelut


Piia Laaksonen Mandatum Life Palveluista kertoi lakisääteisten työeläkkeiden ja vapaaehtoisten lisäeläkkeiden rahoitusperiaatteista.

Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen toimintakentän esittelyn jälkeen koulutuksessa siirryttiin säätiöiden ja kassojen vakavaraisuussäännöksiin ja sijoitustoiminnan riskien hallintaan. Näistä asioista puhuivat aktuaarijohtaja Piia Laaksonen Mandatum Life Palveluista, aktuaarijohtaja Lauri Ojala Porastosta, portfolioanalyytikko Mari Korpela OP Osuuskunnasta sekä Niklas Malm, Julia Molin ja Arto Vesivalo Suomen Sijoitustutkimuksesta. Heidän, kuten muidenkin puhujien, esityksiinsä voi tutustua tilaamalla verkkokoulutuksen osoitteesta www.esy.fi.

”Kertaus on tärkeää ja siksi näissä koulutuksissa kannattaa käydä niin usein kuin pystyy.”

Työnantajaa Reka Eläkekassan hallituksessa edustava Mikael Paulin oli kolmatta kertaa mukana Eläkesäätiöyhdistyksen koulutuksissa. Kahden päivän antia hän piti hyvänä ja käytännönläheisenä peruspakettina eläkekassan toimintaan.

”Mielenkiintoista asiaa on ollut ja päivät on hyvin järjestetty. On tärkeää, että käsiteltäviä aiheita pystyy peilaamaan suoraan oman kassan toimintaan. Silloin asiat menevät parhaiten perille. Onhan tämä lähikoulutus mukavaa vaihtelua siihen, että suurin osa asiakaskontakteista on jo kaksi vuotta hoidettu Teamsilla”, Paulin summaa.

Paulin työskentelee Reka Kumi Oy:ssä markkinointijohtajana ja on ollut 1,5 vuotta Reka Eläkekassan hallituksen jäsen.

”Nyt alan vähitellen tuntea eläkejärjestelmää ja sen termistöä. Kertaus on tärkeää ja siksi näissä koulutuksissa kannattaa käydä niin usein kuin pystyy.”

Paulin on huomannut, että hallituksen jäsenen ei tarvitse tietää eläkekassan sijoitussalkun sisältöä yksittäisen osakkeen tarkkuudella, kunhan ymmärtää kokonaisuuden ja sen, mitä raportit kertovat sijoitusten allokaatiosta, tuotoista ja riskeistä.

Viitisen vuotta lisäeläkkeitä hallinnoivan Nordean Eläkesäätiön hallituksen varajäsenenä toiminut Minna Merilampi on Paulinin kanssa samoilla linjoilla.

”Tällaiset säännölliset koulutukset ovat paikallaan, sillä hallituksen varajäsen ei ole kovinkaan usein tekemisissä eläkeasioiden kanssa. Eläkejärjestelmän kokonaisuus ja terminologia on ymmärrettävä, jotta pystyy toimimaan hallituksessa. Tämän koulutuksen tärkeintä antia minulle olivat hallituksen tehtävät ja vastuut. Uusi eläkekassa- ja eläkesäätiölainsäädäntö oli myös tärkeä asia”, Merilampi tiivistää.

Merilampi työskentelee Nordeassa varainhoitajana, joten eläkevarallisuuden sijoittamiseen liittyvät termit olivat hänelle jo entuudestaan tuttuja.

Seuraavat Hallitusten jäsenten koulutuspäivät järjestetään 6.–7.4.2022 Helsingissä.

Teksti ja kuvat Markku Pulkkinen

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari