OECD:n Pension Outlook -julkaisu valottaa rahastoitujen eläkejärjestelmien nykytilaa


OECD julkaisi 5.12.2016 päivitetyn version kahden vuoden välein ilmestyvästä Pensions Outlook -vertailusta. Julkaisussa tarkastellaan erityisesti rahastoituja eläkejärjestelmiä OECD-maissa.  

Eläkevarallisuuden ja järjestelmien rahoituksen lisäksi tämänvuotisessa julkaisussa on paneuduttu myös eläkesäästämisen verotuksellisiin kannusteisiin, taloudellisen tietämyksen lisäämisen keinoihin sekä julkisen ja yksityisen puolen eläkejärjestelmien vertailuun. Julkaisu on saatavilla OECD:n Pensions Outlook -sivuilta.

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari