Työeläkevakuuttajien vakavaraisuus säilyi lähes ennallaan

 Finanssivalvonta | Lehdistötiedote 13.3.2024 

Työeläkesektorin vakavaraisuusaste säilyi vuoden 2023 aikana lähes ennallaan. Yksityisten työeläkevakuuttajien  keskimääräinen vakavaraisuusaste oli vuoden 2023 lopussa 126,7 % (127,0 %). Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen keskimääräinen vakavaraisuus oli 140,4 % (141,2 %) ja työeläkeyhtiöiden 126,3 % (126,6 %), ilmenee Fivan julkaisemista tiedoista.

Työeläkevakuuttajien riskiperusteinen vakavaraisuusasema (vakavaraisuuspääoma suhteessa vakavaraisuusrajaan) oli keskimäärin 1,6. Eläkesäätiöiden ja eläkekassojen vakavaraisuusasema säilyi edellisvuoden tasolla ja oli keskimäärin 2,1. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuusasema oli keskimäärin 1,6 (1,7).   

Sijoitusvarallisuuden arvoa kasvatti osakkeiden ja korkosijoitusten positiivinen tuottokehitys. Kiinteistösijoitusten tuotto jäi selvästi negatiiviseksi. Epälikvidien sijoituskohteiden, kuten pääomasijoitusten, kiinteistösijoitusten ja hedge -rahasto sijoitusten, suhteellisen osuuden kasvu pysähtyi, ja niiden osuus sijoitusallokaatiossa väheni.

Lue tarkemmin:

Tyoelakesektori-Q4-2023.pdf (bof.fi)

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit - Markkinoiden vakaus - www.finanssivalvonta.fi

Finanssisektorilla vahva vuosi toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta – talouskehitys ja geopoliittinen tilanne merkittävimpiä riskejä myös tänä vuonna - 2024 - www.finanssivalvonta.fi

 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari