Finassivalvonnalta esitys siirtyvästä vakavaraisuuspääomasta 1.7.2018 alkaen

Finanssivalvonta esittää siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 1.7.2018 alkaen 24,6 % vastuuvelasta. 1.4. - 30.6.2018 käytettävä prosentti on 25,9. Esityksen mukaista prosenttiosuutta käytetään niihin vakuutuskannan luovuttamisiin, joissa sopimus on tehty 1.7.2018 tai sen jälkeen.

Finanssivalvonta tekee neljännesvuosittain esityksen sosiaali- ja terveysministeriölle vakavaraisuuspääoman määrästä, joka siirtyy työnantajakohtaisessa vakuutuskannan luovuttamisessa. Esitys perustuu työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) 29 e §:ään.

http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Tiedotteet/Valvottavatiedotteet/pages/32_2018.aspx

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari