Finanssivalvonta edellyttää työeläkelaitokset päivittämään riski- ja vakavaraisuusarvionsa

Finanssivalvonta valvottavatiedote 27.5.2020

Finanssivalvonta käsityksen mukaan riskit ovat muuttuneet siinä määrin merkittävästi, että työeläkelaitosten on ryhdyttävä toimenpiteisiin riski- ja vakavaraisuusarvionsa päivittämiseksi.

Riski- ja vakavaraisuusarvio on keskeinen osa työeläkelaitoksen strategista päätöksentekoa ja riskienhallintaa, eikä sen päivittämistarve perustu siihen, kuinka vakavarainen yhtiö on. Työeläkelaitosten on toimitettava Finanssivalvonnalle yhteenveto riski- ja vakavaraisuusarviosta sekä siitä tehdyt johtopäätökset.

Finanssivalvonta on kerännyt tiivistetysti tietoja työeläkelaitoksilta kevään aikana. Huhtikuun lopun tilanteessa työeläkevakuutusyhtiöiden, lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja -kassojen sekä Merimieseläkekassan keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 123 % ja vakavaraisuusasema 1,6.

Lisätietoja Finanssivalvonnassa antaa: Mikko Kuusela, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5525 tai mikko.kuusela(at)finanssivalvonta.fi  

Lue: Finanssivalvonnan valvottavatiedote 27.5.2020 -28/2020

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari