Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ
Varainhoitajan blogi

21.9.2017 — Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ

Velkaraha maistuu

Argentiinan valtio laski kesällä liikkeelle 100 vuoden mittaisen obligaation. Vuonna 2117 erääntyvän lainan kuponki on 7,125 prosenttia, ja se laskettiin liikkeelle 7,9 prosentin tuotolla. Kahdeksan kertaa maksukyvyttömyyteen ajautuneen maan lainahuutokaupassa kysyntä ylitti 3,5-kertaisesti tarjonnan.

Tapaus herättää monia ajatuksia. Laina on hyvin pitkä, millä voisi esimerkiksi sopivasti kattaa pitkiä eläkevastuita. Kuponkikin ylittää selvästi eläkejärjestelmämme tuottovaatimuksen. Argentiina ajautuu kuitenkin lähes varmasti 100 vuoden aikana uudelleen maksukyvyttömyyteen, ja sitä ennen valuuttakurssin heikkeneminen syö lainan kuponkituotot. Miksi siis sijoittaa tähän lainaan?

Korkomarkkinoiden vaisut tuotto-odotukset painostavat sijoittajia kautta maailman siirtymään korkeariskisempiin kohteisiin paremman tuoton toivossa. Korkotaso länsimaissa näyttää jäävän pidemmäksikin aikaa matalaksi, joten korkojen nousua odottavan aika käy pitkäksi. Sijoittajien riskinottohalukkuus onkin väistämättä kasvanut.

Matalat korot ovat säästäjien ja sijoittajien riesa, mutta velallisten siunaus. Edulliset rahoituskulut hyödyttävät kaikkia velallisia maailmassa, valtioita ja julkisyhteisöjä, yrityksiä, kuluttajia ja asuntovelallisia. Globaali velka onkin varkain kasvanut kun finanssikriisin muistot ovat haalistuneet. Maailmanlaajuisesti velkaa on kohta 60 triljoonaa dollaria eli lähes 3,5 kertaisesti suhteessa maapallon bruttokansantuotteen. Onko sitä liikaa?

Keskuspankkien elvyttävä rahapolitiikka on ainakin osasyy kehitykseen. Niiden ansiosta varallisuusarvot ovat nousseet, joten tasenäkökulmasta velkaongelma on pienentynyt. Vähemmälle huomiolle on jäänyt velkojen takaisinmaksu. Kohdalle osuneet ongelmatapaukset, kuten Kreikka, hoidettiin pukkaamalla takaisinmaksu hamaan tulevaisuuteen.

Velallisen maksukyvyn ja –halukkuuden arvioiminen perustuu luottamukseen. Arvioon vaikuttavat luonnollisesti muutkin tekijät, kuten lainsäädäntö ja poliittiset ratkaisut. Argentiinan ajautuessa maksukyvyttömyyteen vuonna 2001, sillä oli 50 prosenttia velkaa suhteessa bruttokansantuotteeseen. Sijoittajien nahka on paksuuntunut, kun katsoo nykyisiä velkamääriä melkeinpä missä tahansa.

Velan maksun lykkääminen tuleville sukupolville ei silti ole vastuullista. Lapsillamme ja lastenlapsillamme on kasvava taakka hoitaa vanhempien sukupolvien eläke- ja hoitolupauksia. Ainoa varteenotettava ratkaisu on tuottavuuden paraneminen. Tienaamalla enemmän voi varmemmin maksaa velkansa pois.

Suomen eläkejärjestelmästä on käyty viime aikoina paljon aiheellistakin keskustelua. Siitä voi todeta, että onneksi eläkevastuut on osittain katettu ja hyvä, ettei niitä ole kokonaan katettu. Se antaa liikkumavaraa monien muiden maiden eläkejärjestelmiin nähden. Eläkejärjestelmää ei pidä kuitenkaan rakentaa velaksi.

100-vuotias Suomi tunnetaan luotettavana velkavastuunsa hoitavana maana. Niin pitääkin olla.

Tomas Hildebrandt

Kirjoittaja on Evli Pankin markkinastrategi ja seniorisalkunhoitaja

 

EVLI PANKKI OYJ 

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka tarjoaa yksityishenkilöille, yrityksille ja instituutioille laaja-alaisen tuotevalikoiman sekä vahvaan ammattitaitoon perustuvaa asiakaspalvelua sijoittamisessa ja varainhoidossa sekä yritys- ja neuvonantopalveluissa. Vuonna 1985 perustetusta yhtiöstä on kasvanut yksi Suomen merkittävimmistä ja suurimmista sijoitus- ja varainhoito-osaajista.

www.evli.com

 

Varainhoitajan blogi

31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023
26.9.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Tuleeko talvi vai jääkausi?
16.6.2022
Jaakko Ristola, Elite Alfred Berg
Onko inflaatio kiinteistösijoittajan paras ystävä?
14.3.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Venäjä sekoittaa maailmantilannetta vielä pitkään

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari