Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Varainhoitajan blogi

20.11.2023 — Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ

Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024

 

A black background with white text

Description automatically generated

Perusskenaariomme

Maailmantalouden kasvun odotetaan heikentyvän vuonna 2024 korkotason noususta ja kustannuspaineiden jatkumisesta johtuen, mutta taloussyklin pohja voidaan nähdä jo alkuvuoden 2024 aikana. Eurooppa näyttäisi lähestyvän lievää taantumaa jo vuoden 2023 lopussa. Vaikka työllisyys on pysynyt vahvalla tasolla, kuluttajien mielialat ovat edelleen vaisuja ja teollisuuden suhdannetilanne on heikko. Samaan aikaan Yhdysvalloissa kotitalouksien kulutus on pysynyt vahvana, ja talousaktiviteetti on hyvässä vireessä, vaikkakin odotuksissa on lievää hidastumista viimeisellä vuosineljänneksellä. Korkean korkotason ympäristö näyttää vaikuttaneen kielteisemmin Eurooppaan, kun taas Yhdysvaltoihin sen vaikutukset tulevat viiveellä.

Perusskenaariossa USA:n talouden odotetaan edelleen kasvavan vuonna 2024, mutta vastatuuli yltyy, ja kasvuvauhti voi jonkin verran hidastua. Taantuman mahdollisuus on edelleen olemassa, vaikkakin perusskenaariossamme talouskasvu pysyy positiivisena. Paljon riippuu siitä, millainen vaikutus nousseella korkotasolla on talouskehitykseen. Toistaiseksi yksityisen kulutuksen vahvuus, kuluttajien suuret säästöt, palkkojen nousu ja hyvä työllisyystilanne ovat ylläpitäneet talouskasvua vuonna 2023 jopa selvästi ennakoitua paremmalla tasolla.

Euroopan talous kärsii edelleen teollisuuden heikosta tilanteesta ja Kiinan kysynnän heikkoudesta, joten talousnäkymät vuodelle 2024 ovat vaisummat kuin USA:ssa. Taantuma euroalueella on mahdollinen jo tämän vuoden puolella. Mikäli taantumalta kuitenkin vältytään, talouskasvu jatkunee hyvin hitaana 2024.

Kiina kamppailee rakenteellisten ongelmien, kuten voimakkaasti velkaantuneen kiinteistöalan ja asuntokuplan mahdollisen puhkeamisen kanssa. Vaikka kolmannen vuosineljänneksen kasvu oli vakaata, yleinen talousaktiviteetti vaikuttaa vaisulta. Vuoden 2024 näkymät ovat epävarmat, koska merkittäviä talouden elvytystoimia ei ole toteutettu. Pitkittynyt velkadeflaatiosykli voisi johtaa Kiinassa samanlaiseen tilanteeseen kuin Japanissa yli 30 vuotta sitten.

Geopoliittiset riskit ovat koko ajan läsnä

Toistaiseksi öljyn hintakehitys on pysynyt maltillisena, mutta mahdollisella Lähi-idän kriisin eskaloitumisella olisi eittämättä vaikutuksia globaaliin kasvuun. Monissa maissa pidetään ensi vuonna vaalit. Niillä voi olla vaikutusta paitsi maailmanpoliittiseen kehitykseen myös talousnäkymiin. Keskeisiä maita ja kysymyksiä niissä ovat:

  • Turkki: Keskeinen asema idän ja lännen välissä, Lähi-idässä, Ukrainan, Venäjän ja Kaukasian maiden naapurissa. Talous on pahasti kuralla. Pystyykö Erdogan pysymään vallassa? Turkin tilanteen heikentyminen voi heijastua Eurooppaan ja Ukrainan tilanteeseen.
  • Lähi-itä: Arabimaiden suhtautuminen Israelin toimintaan. Eurooppa on riippuvaisempi raakaöljyn ja energian tuonnista kuin Yhdysvallat.
  • Taiwan: Jännitteiden kasvu Etelä-Kiinan merellä ja Kaakkois-Aasiassa. Kiinan tavoitteet ja niiden toteuttaminen? Kiinan toimenpiteet Taiwania kohtaan johtaisivat pakotteisiin ja globaalien toimitusketjujen siirtymiin.
  • Venäjä: Sotatilan ja sotatalouden jatkuminen. Putinin hallinnon pysyvyys. Venäjän tulevaisuus on huolestuttava kaikissa todennäköisissä skenaarioissa.
  • USA: Presidentin vaihtuminen vaaleissa sekä kongressin ja edustajainhuoneen toiminta. USA:n politiikan muuttuminen on ajan kysymys, mutta miten se tapahtuu?

Tomas Hildebrandt

Kirjoittaja on Evli varainhoidon markkinastrategi ja seniorisalkunhoitaja

www.evli.com

 

 

Varainhoitajan blogi

15.3.2024
Tero Tuominen, Evli-Rahastoyhtiö Oy
Onko asuntorahastoilla tulevaisuutta?
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023
26.9.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Tuleeko talvi vai jääkausi?

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari