Erik Holmqvist, Elite Alfred Berg
Varainhoitajan blogi

23.11.2020 — Erik Holmqvist, Elite Alfred Berg

Valoa tunnelin päässä

Sijoitusmarkkinoiden suurin vihollinen on epävarmuus, sillä epävarmuus tulevasta on miltei mahdotonta hinnoitella. Lopputulema riippuu tehdyistä oletuksista ja jo pienet muutokset oletuksiin johtaa hyvin erilaiseen lopputulemaan. Tätä olemme saaneet sijoitusmarkkinoilla tänä vuonna todistaa, kun keskiössä on ollut, ja on edelleen, pandemia ja sen mukana tuoma epävarmuus makro- ja mikrotason lyhyemmän ja pidemmän aikavälin talouskehityksestä. Viimeisten viikkojen epävarmuus keskeisten teemojen osalta on kuitenkin selvästi pienentynyt, ja tämä on näkynyt hyvin positiivisina markkinareaktioina.

Rokoteoptimisimi

Lääkeyhtiö Pfizer julkaisi pari viikkoa sitten (9.11.) yhdessä saksalaisen kumppanin; BioNTech SE:n, kanssa positiivisia tuloksia koronarokotteestaan. Kokeellinen koronarokote näyttää antavan noin 90 % suojan koronaviruksen tarttumista vastaan. Tulos saatiin laajassa kolmannen vaiheen tutkimuksessa ja rokote antoi suojan koronavirusta vastaan noin 28 päivää ensimmäisen rokotteen jälkeen ja suojan odotetaan kestävän ainakin vuoden ajan. Pfizerin suunnitelmissa on valmistaa noin 20 miljoonaa rokotetta tänä vuonna ja ensi vuonna noin 1,3 miljardia rokotetta. Tämän lisäksi saatiin viikkoa myöhemmin (16.11.) myös vastaavia hyviä tuloksia yhdysvaltalaisen biotekniikkayhtiö Modernalta. Yhtiö kertoi heidän rokoteaihionsa tuottaneen suojaa jopa 94,5 %:lla testatuista ilman merkittäviä sivuvaikutuksia. Modernan rokotteen säilyvyys on myös Pfizerin rokotetta selvästi parempaa, kun lääke voidaan säilyttää jääkaapissa (Pfizerin vaatii hyvin alhaista lämpötilaa). Myös monia muita rokotteita on valmisteilla ja maailman terveysjärjestön mukaan 42 erillistä rokotetta on kliinisessä testausvaiheessa.

Presidentinvaalit

Vaikka Yhdysvaltain istuva presidentti edelleen kieltäytyy tunnustamasta vaalitappiotaan ja vaatii äänten uudelleenlaskemista joissakin osavaltioissa, valta on vaihtumassa valkoisessa talossa. Vaalien sujuvuutta on yleisesti ottaen kuvailtu hyväksi, ja pelot siitä, että maa ajaisi kaaokseen osoittautuivat aiheettomiksi. Tämä itsessään on poistanut paljon epävarmuutta, ja sijoitusmarkkinat voivat nyt keskittyvä siihen minkälaista sisä- ja ulkopolitiikkaa uusi hallinto tulee harjoittamaan.

Yhdysvaltojen ulko- ja kauppapolitiikka

Uuden presidentin myötä odotamme, että Yhdysvallat palaavat perinteisempään lähestymistapaan ulko- ja kauppapolitiikan osalta. Tämä osaltaan tuo mukanaan kauan kaivattua ennustettavuutta. Odotamme politiikan olevan vähemmän hajottavaa ja odotamme tiiviimpää yhteistyötä maan liittolaisten kanssa esimerkiksi kauppapolitiikassa Kiinaa vastaan. Vanhat kauppasopimukset saatetaan myös uudelleen arvioida, ja kauppakiistojen ratkaisemiseen haetaan herkemmin kompromissiratkaisuja välttyäkseen laajoilta tariffeilta.

Tuleva veropolitiikka

Vaikka kippari valkoisessa talossa on vaihtumassa, voimasuhteet kongressissa todennäköisesti säilyvät nykyisen kaltaisina; republikaanit säilyttävät enemmistönsä senaatissa ja demokraatit edustajainhuoneessa. Tämä tarkoittaa sitä, että demokraattien ajama verojen nosto kunnianhimoisen ”Build back better”-elvytyssuunnitelman rahoittamiseksi (ilmasto/vihreän energian hankkeita, pienyritysten ja osavaltioiden tukeminen, hyvinvointimenojen lisäyksiä jne.) ei tule samassa laajuudessa toteutumaan senaatin vastustusta johtuen (republikaanit vastustavat veronkorotuksia). Markkinoiden pelko on ollut, että mahdollisen ”sinisen aallon” myötä (demokraattinen presidentti ja demokraattinen enemmistö kongressissa) yritys- ja henkilövero kiristyisi tuntuvasti vaikuttaen negatiivisesti talouskasvuun ja yritysten tuloksiin.

Vaikka sijoitusmarkkinoiden kannalta moni asia on menossa parempaan suuntaan, epävarmuustekijöitä on edelleen monia, suurimpana vellova pandemia ja sen vaikutukset globaaliin talouteen. Tilanne Atlantin molemmin puolin on edelleen varsin huolestuttava, kun useissa Euroopan maissa nähtiin marraskuun alussa uusia päiväkohtaisia tartuntaennätyksiä. Samansuuntaista huolestuttavaa kehitystä on ollut nähtävissä myös Yhdysvalloissa, jossa rekisteröidään tällä hetkellä selvästi yli 100 000 uutta tartuntaa päivässä. Euroopan tukala tilanne on johtanut vapaaseen liikkumiseen ja kokoontumiseen liittyviin tiukennuksiin muun muassa Saksassa, Ranskassa ja Iso-Britanniassa. Toimet näyttävät tehoavan, sillä viime päivinä tartuntakäyrät näyttävät Euroopassa hetkellisesti taittuneen, mutta Yhdysvalloissa sama huolestuttava kehitys edelleen jatkuu. Yhdysvalloissa keskustellaan mahdollisista rajuimmistakin tiukennuksista, mutta niitä halutaan välttää viimeiseen asti, sillä taloudelliset menetykset olisivat liian suuret. Tulevan presidentin neuvonantajat ovat myös suhtautuneet kriittisesti laajaan sulkuun.

Toinen epävarmuuden lähde on tuleva finanssipoliittinen elvytys Yhdysvalloissa. Neuvottelut elvytyspaketin läpimenosta Yhdysvalloissa päättyivät ennen presidentinvaaleja tuloksettomina, kun kiistakysymykset osoittautuivat liian suuriksi. Republikaanit ovat syyttäneet demokraatteja haluttomuudesta kompromisseihin ja väittävät heidän ajaneen liian voimakkaasti ”kaikki tai ei mitään”-strategiaa. Vaikka molemmat osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, että uutta elvytyspakettia tarvitaan, neuvottelut siirtyvät todennäköisesti ensi vuoden alkuun, kun kongressin voimasuhteet varmistuvat.

Viimeisten viikkojen uutisvirtaa on kaikista huolimatta antanut toivoa siitä, että tunnelin päässä on valoa ja paluu normaalimpaan arkeen on edessä.

Erik Holmqvist

Päästrategi, Elite Alfred Berg

Elite Alfred Berg | vastuullista varainhoitoa. (eabgroup.fi)

 

 

 

 

 

 

 

Varainhoitajan blogi

15.3.2024
Tero Tuominen, Evli-Rahastoyhtiö Oy
Onko asuntorahastoilla tulevaisuutta?
20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023
26.9.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Tuleeko talvi vai jääkausi?

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari