Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Varainhoitajan blogi

26.9.2022 — Tomas Hildebrandt, Evli Oyj

Tuleeko talvi vai jääkausi?

Talven tulon ei pitäisi yllättää, mutta siihen ei silti aina varauduta. Tulevaa talvea monet odottavat jo kauhulla – energiapula ja kiihtyvä inflaatio uhkaavat johtaa kotitaloudet ja yritykset ahdinkoon. Tarjolla oleva lääke, rahapolitiikan kiristäminen, varmasti hillitsee kulutushaluja ja alentaa yritysten kasvunäkymiä.

Inflaation nopea ja kova nousu on johtamassa talouden epävakauteen, joten tilanne on kyllä saatava hallintaan. Rahapolitiikka länsimaissa ei siihen yksin pysty. Tärkeiden hyödykkeiden hintakehitystä on rajoitettava jopa hintarajoituksin ja säännöstelyin, ja inflaation negatiivisia vaikutuksia on tasoitettava yhteiskunnassa. Myös toimintatapoja ja rakenteita on muutettava.

Haasteeksi inflaation vastaisessa kamppailussa muodostuu kuitenkin talouden tarjontapuolen kehitys. Koronakriisin seurauksena tuotantoketjut eivät ole toimineet saumattomasti, minkä seurauksena tuotanto useilla aloilla ei ole pystynyt täyttämään kysyntää.

Nyt kun talven tulo vääjäämättä lyö lovea kulutukseen ja kysyntään, on yrityksillä kova paikka löytää vielä lisää joustoja ja sopeuttaa tuotantoaan. Nousevat raaka-aine-, palkka- ja rahoituskustannukset johtavat pahimmassa tapauksessa kaatumisiin.

Keskeistä on, mitä tapahtuu, kun näkymät aikanaan kääntyvät parempaan? Saadaanko kysynnän elpyessä tuotantoa ja tarjontaa nostettua? Ovatko yritykset riittävän hyvässä kunnossa pystyäkseen jälleen kilpailemaan hinnoilla asiakkaista?

Kun noususuhdanne ensi kerralla alkaa, tulisi raha- ja finanssipolitiikkojen mieluiten olla tiukkoja, jotta elpyminen ei lyö yli ja talouteen pystytään muodostamaan uusia puskureita. Korkojen kannalta se tarkoittaa tasojen jäämistä aiempaa korkeammalle. Jos inflaatio talven jälkeen hellittää, on tilanne silti helpompi verrattuna sitkeästi korkealla pysyvään inflaatioon.

Pidemmän aikavälin näkymiin vaikuttaa myös maailmanpoliittinen ilmasto. Se on kylmentynyt jo pidemmän aikaa, eikä lämpenemistä ole näköpiirissä. Kuilu länsimaiden ja Venäjän välillä syvenee ja juopa Kiinan välillä kasvaa.

Suhteiden heikkenemisellä voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia maailmantalouteen ja globaalien tuotantoketjujen toimintaan. Investointeihin ja tuotantoon liittyviä riskejä vähennetään ja ulkomaisia sijoituksia arvioidaan kriittisemmin. Maat suojaavat entistä tarkemmin omia etujaan.

Jääkauden alkamista on vaikea ennakoida, mutta talven jälkeen koittaa kesä. Toivotaan talvesta leutoa.

Tomas Hildebrandt

Kirjoittaja on Evlin Varainhoidon markkinastrategi ja seniorisalkunhoitaja.

Varainhoitajan blogi

15.3.2024
Tero Tuominen, Evli-Rahastoyhtiö Oy
Onko asuntorahastoilla tulevaisuutta?
20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023
16.6.2022
Jaakko Ristola, Elite Alfred Berg
Onko inflaatio kiinteistösijoittajan paras ystävä?

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari