Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ
Varainhoitajan blogi

23.11.2021 — Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ

Talous- ja markkinanäkymät - skenaariomme vuodelle 2022

Perusskenaariomme

Maailmantalouden elpyminen ja normalisoituminen jatkuu vakaalla uralla.

Työllisyys eri alueilla kasvaa palvelualojen palautuessa koronashokkia edeltäville tasoille. Teollisuuden investoinnit kasvavat kysynnän tyydyttämiseksi, uusien teknologioiden käyttöön ottamiseksi ja ilmastonmuutokseen vaikuttamiseksi.

Hintapaineet vähenevät globaalin tarjonnan jälleen kasvaessa ja kilpailun kiristyessä. Keskuspankit vähentävät elvytystoimia hallitusti ja maltillisesti inflaatiokehityksen hilliintyessä.

Talouskasvu ja talouden virkeä aktiviteetti parantavat valtiontalouksien tilaa, hilliten uutta velanottotarvetta ja pienentäen velan määrää BKT:hen nähden.

*****

Hyvä skenaario

Negatiiviset reaalikorot, julkiset investoinnit ja luotonannon kasvu kiihdyttävät talouskasvua entistäkin ja odotettua enemmän länsimaissa.

Uusia työpaikkoja syntyy ja työllisyys elpyy selvästi koronakriisiä korkeammille tasoille. Talouden tuottavuus kasvaa harppauksin uusien teknologioiden ansiosta ja yritysten tulokset kasvavat voimakkaasti.

Globaali kysyntä ja tarjonta pysyvät tasapainossa ja kasvavat vauhdilla rinta rinnan. Uutta kysyntää muodostuu ilmastoinvestoinneista, kuluttajien tottumusten muutoksista ja kehittyvien maiden väestön vaurastumisesta ja tarpeista.

*****

Huono skenaario

Tuotannon pullonkaulat jatkuvat eri toimialoilla ja eri alueilla, eikä tarjonta pysty täyttämään globaalia kysyntää tuotteissa ja palveluissa.

Tuotantoa joudutaan keskeyttämään tai pysäyttämään logistiikan takkuillessa. Työllisyyden elpyminen pysähtyy. Teollisuuden ja kuluttajien luottamus laskee.

Pulaa muodostuu teknologisista komponenteista, uusista ajoneuvoista ja liikennevälineistä, energiasta, osaavasta työvoimasta ja jopa elintarvikkeista. Hintapaineet tuottaja- ja kuluttajahinnoissa kasvavat. Julkinen tyytymättömyys lisääntyy ja tukitoimenpiteitä vaaditaan eri aloille.

Keskuspankit joutuvat tasapainoilemaan inflaatiopaineiden ja heikomman kasvun ristiaallokossa. Rahapolitiikkaa joudutaan kiristämään ja julkinen talous rasittuu lisää.

*****

Riskiskenaariot

Luottamus Kiinan talouteen horjuu sen talousnäkymien hapantuessa kiinteistö- ja pankkisektoreiden luottotappioista johtuen. Keskushallinto empii tilanteen korjaamisessa ja vahinkojen lieventämisessä.

Maa vetäytyy vahvemmin kuoreensa ja ajautuu syvään vastakkainasetteluun länsimaiden kanssa. Kauppasuhteet tulehtuvat ja ulkomaankauppa vähenee rajusti. Neuvotteluissa ajaudutaan umpikujaan.

Valuuttamarkkinat reagoivat muuttuvaan tasapainotilaan ja paineet heijastuvat myös länsimaisille korko- ja osakemarkkinoille.

-----

Uusi koronaviruksen aalto johtaa sairaanhoidon kapasiteetin romahtamiseen ja kuolemantapausten uuteen rajuun nousuun, pakottaen hallitukset päättämään uusista liikkumis- ja aktiviteettirajoituksista.

Eri maissa ei ole enää kapasiteettia tukea ahdinkoon joutuvia toimialoja ja yrityksiä, mikä sysää liikkeelle konkurssi- ja työttömyysaallon.

Tomas Hildebrandt

Kirjoittaja on Evli Varainhoidon markkinastrategi ja seniorisalkunhoitaja

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka tarjoaa yksityishenkilöille, yrityksille ja instituutioille laaja-alaisen tuotevalikoiman sekä vahvaan ammattitaitoon perustuvaa asiakaspalvelua sijoittamisessa ja varainhoidossa sekä yritys- ja neuvonantopalveluissa. Vuonna 1985 perustetusta yhtiöstä on kasvanut yksi Suomen merkittävimmistä ja suurimmista sijoitus- ja varainhoito-osaajista.

www.evli.com

Varainhoitajan blogi

15.3.2024
Tero Tuominen, Evli-Rahastoyhtiö Oy
Onko asuntorahastoilla tulevaisuutta?
20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari