Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ
Varainhoitajan blogi

31.3.2017 — Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ

Antaa hyvien aikojen jatkua!

Kevätaurinko lämmittää nyt mukavasti suhdanneodotuksia ja ekonomistit nostavat kilpaa talousennusteitaan hyviä talousnäkymiä suitsuttaen. Teollisuuden ja kuluttajien luottamus on meillä ja muualla kohentunut kouriintuntuvasti. Suomikin nousee pitkään jatkuneesta talouden matalalennosta, vaikka onkin jälkijunassa muihin nähden. Kuinka hyvää jaksoa uskaltaa odottaa?

Länsimaiden talousnäkymiä tukevat edelleen matala korkotaso ja raaka-aineiden edullisuus, vaikka keskuspankkien tarve ylläpitää poikkeuksellisen elvyttävää rahapolitiikkaa on vähenemässä ja raaka-aineiden hinnoissa näyttää pohja löytyneen. Alhaiset korot auttavat kaikkia velallisia, eli lähinnä länsimaisia valtioita, yrityksiä ja asuntovelallisia. Halvat raaka-aineet tukevat energian kuluttajia, yrityksiä ja yksityishenkilöitä sekä liikennettä ja kuljettamista kaikkialla.

Raaka-aineiden hintojen nousu pohjatasoilta on osoittautumassa positiivisen kierteen alullepanijaksi. Kysynnän ja tarjonnan tasapainottumisen myötä raaka-aineita tuottavat yritykset uskaltavat entistä enemmän investoida tuotannon jatkamiseen, mikä on jo heijastunut koneiden ja laitteiden toimittajien näkymiin.

Toki tummiakin pilviä voi taivaanrannalla erottaa. Yhdysvaltojen talous on ollut jo pitkässä yhtäjaksoisessa nousussa finanssikriisin jälkeen. Nousu on ollut verkkainen, mutta talous on nyt lähellä trendivauhtiaan. Kuinka pitkään USA:n talouden nousu vielä jatkuu? Työmarkkinat ovat alkaneet kiristyä ja keskuspankin pelätään painavan jarrupoljinta. Presidentti Trumpin talouspolitiikka olisi toteutuessaan jonkin aikaa kasvua vauhdittavaa, mutta onnistuuko hän sittenkään tavoitteissaan?

Poliittiset riskit varjostavat Euroopan tilannetta. Euroopan unioni natisee liitoksissaan brittien erotessa ja ranskalaisten, italialaisten ja saksalaisten pohtiessa omaa suhdettaan unioniin. Millaiselta unioni näyttää kymmenen vuoden kuluttua? Ehkä tässäkin pätee vanha viisaus, ”mikä ei tapa, se vahvistaa”. EU:ta ei helpolla tapeta.

Politiikka ei tällä hetkellä markkinoita kuitenkaan hermostuta. Isot laivat kääntyvät hitaasti. Ja poliitikkojen tärkeimpänä tehtävänä on nyt löytää ratkaisuja näihin kysymyksiin. Kompromisseja saavutetaan, ja parhaassa tapauksessa lopputulokset tyydyttävät kaikkia osapuolia.

Myös inflaatiopeikko näyttää pieneltä. Rahan runsas keskuspankkitarjonta ei ole heijastunut inflaatioon, sillä raha on jähmettynyt pankkijärjestelmiin. Löyhän luotonannon ajat ovat ohi, vaikka pankkiviranomaiset varoittelevat liiasta avokätisyydestä. Globaali inflaatio ei ole myöskään ottanut vauhtia, koska monilla toimialoilla vallitsee edelleen runsas ylitarjonta. Myös teknologinen kehitys painaa vielä hintoja alaspäin.

Ehkä joku nyt ajattelee, ettei maailma tämän paremmaksi voi enää mennä. On helpompaa olla pessimisti kuin optimisti. Positiivisen kehityksen mahdollisuutta ei voi kuitenkaan ohittaa. Antaa hyvien aikojen jatkua!


Tomas Hildebrandt on Evli Pankin varainhoidon markkinastrategi ja seniorisalkunhoitaja

Varainhoitajan blogi

15.3.2024
Tero Tuominen, Evli-Rahastoyhtiö Oy
Onko asuntorahastoilla tulevaisuutta?
20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari