Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ
Varainhoitajan blogi

16.10.2015 — Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ

Viisi syytä olla positiivinen markkinoiden kehityksestä

1. Euroopan keskuspankki ylläpitää elvyttävää rahapolitiikkaansa vielä pitkään. Viime maaliskuusta alkaen EKP on ostanut markkinoilta pitkiä korkosijoituksia 60 miljardin euron arvosta. Osto-ohjelman vaikutus talouteen on silti ollut jonkin verran toivottua vaimeampaa, ja pääjohtaja Mario Draghi on väläyttänyt osto-ohjelman laajentamista.

2. Toimenpiteiden seurauksena euro on heikentynyt ja korot ovat saavuttaneet kaikkien aikojen matalimman tasonsa euroalueella. Näiden tekijöiden lisäksi raaka-aineiden halpuus hyödyttää teollisuutta, kuluttajia ja liikennettä.

3. Kiinan osake- ja valuuttamarkkinoiden heilunta on rauhoittumassa. Maan puoluejohto kokoontuu pian pohtimaan ja päättämään seuraavan viisivuotiskauden tavoitteista. Tavoitteet ovat korkealla. Maan taloutta avataan ja uudistetaan lisää. Kiinalla on merkittäviä varantoja ja paljon talouspoliittisia keinoja, joilla se voi ohjata taloutensa kehitystä.

4. Raaka-aineiden hintojen lasku on taittumassa, kun kannattamatonta tuotantokapasiteettia suljetaan. Tarjonnan väheneminen tasapainottaa maailman markkinoita.

5. Yhdysvalloissa ohjauskoron nosto ei tule yllätyksenä kenellekään. Korkopäätöstä tukee Yhdysvaltojen talouden positiivinen trendi. Työllisyyden ja asuntomarkkinoiden hyvä kehitys puhuu rahapolitiikan normalisoimisen puolesta.

Entä mistä pitää olla huolissaan?

1. Yhdysvalloissa likviditeetti voi kiristyä liikaa dollarin vahvistumisen takia sekä keskuspankin taseen alkaessa supistua. Likviditeetin kiristyminen johtaisi dollarin liialliseen vahvistumiseen, mikä kuristaisi maan teollisuustuotantoa.

2.  Hidastuva talouskasvu ja pääomamarkkinoiden rajut heilahtelut johtavat luottotappioiden kasvuun Kiinassa, eikä keskusjohto pysty tai halua tarjota auttavaa kättä.

3. Pääomaa lähtee edelleen kehittyvistä maista heikon luottamuksen takia. Brasiliaa riivaavat raaka-aineiden hintojen laskun lisäksi poliittiset ongelmat ja korruptioskandaalit. Venäjä toteuttaa omapäistä politiikkaansa. Raaka-aineiden viennistä riippuvaisten maiden valtiontaloudet ovat koetuksella.

4. Euroopan rakenteelliset uudistukset junnaavat paikallaan kasvattaen populististen oppositiopuolueiden suosiota. Eripura maiden sisällä ja välillä kasvaa selkeiden, yhteisten tavoitteiden puuttuessa. Syklisen myötätuulen hiipuessa voi edessä olla uusi vaaran paikka.

5. Maailmanpolitiikan jännitteet saattavat purkautua odottamattomilla tavoilla. Lähi-idän kriisi voi laajentua ja heijastua levottomuuksina naapurimaissa.

Tomas Hildebrandt 

Kirjoittaja on Evli Pankin markkinastrategi ja seniorisalkunhoitaja


EVLI PANKKI OYJ 

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yksityishenkilöitä, yrittäjiä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli tarjoaa varallisuudenhoitoa, osake- ja johdannaisvälitystä, sijoitustutkimusta ja corporate finance -palveluja.

Vuonna 1985 perustettu Evli on koko toimintansa ajan ollut edelläkävijä nopeasti kehittyvillä pääomamarkkinoilla. Toiminnan perustana on Evlin henkilöstön vahva ammattitaito ja kokemuksen tuoma kyky löytää asiakkaille lisäarvoa tuovia ratkaisuja. Evlin tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia ja luottamuksellisia asiakassuhteita.

Evlin päämarkkina-alue on Itämeren ympäristö ja sen palveluksessa työskentelee noin 240 henkilöä. Evli-konsernin oma pääoma on 52,2 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,2 %. Hallinnoitu asiakasvarallisuus on nettomääräisenä noin 6,3 miljardia euroa (31.12.2014).   

www.evli.com

Varainhoitajan blogi

15.3.2024
Tero Tuominen, Evli-Rahastoyhtiö Oy
Onko asuntorahastoilla tulevaisuutta?
20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari