Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Varainhoitajan blogi

14.3.2022 — Tomas Hildebrandt, Evli Oyj

Venäjä sekoittaa maailmantilannetta vielä pitkään

Sotatoimien syttyminen Ukrainassa on järkyttänyt kaikki. Länsimaiden vastareaktiot ja tuki ukrainalaisille käynnistyi pienen alkukangertelun jälkeen ja on kasvanut jo huomattavaksi. Yritysten ja yksityishenkilöiden reaktiot Venäjän operaation tuomitsemisessa on ollut voimakas ja yksiselitteinen. Sotatoimet on lopetettava.

Pakotteet ja vastapakotteet muuttavat toimintaedellytyksiä monilla toimialoilla myös epäsuorasti. Finanssiala, energian ja raaka-aineiden tuotanto, liikenne ja logistiikka sekä luksustuotteet ovat eniten tulilinjalla. Energian ja raaka-aineiden hintojen nousulla on myös inflaatiota nostattava vaikutus.

Tilanne ei kuitenkaan näytä ratkeavan helposti tai nopeasti. Vaikutukset maailmanpolitiikkaan ja -talouteen voivat olla kauaskantoisia. Venäjän ja länsimaiden suhteisiin jää syvä juopa, jota joudutaan korjaamaan vuosikymmenien ajan.

Mitkään skenaariot Ukrainan sodan päättymisestä eivät ole erityisen hyviä. Lyhyt sota merkinnee sitä, että Venäjä on saavuttanut tavoitteensa, tai jos se ei ole, niin se yrittää uudestaan. Pitkä sota voi olla uusi Afganistan, ja Venäjän eristys jatkuu pitkään. Sodan laajenemista tuskin kukaan haluaa.

Diplomaattisessa ratkaisussa pitäisi Venäjälle mahdollistaa hyväksyttävä perääntyminen, mikä ei ainakaan tällä hetkellä ole mahdollista. Vallankumous Venäjällä puolestaan synnyttäisi kokonaan uusia epävarmuustekijöitä. Kuka siihen pystyisi, miten ja milloin? Millainen hallinto nähtäisiin sen jälkeen?

Niin kauan kuin Venäjä ei muuta toimintaansa tai valta vaihdu, ei pakotteita voida purkaa (huom. se on toki poliittinen päätös), jolloin raaka-aineiden vienti Venäjältä on rajoitettua. Monien keskeisten raaka-aineiden tarjonta maailmanmarkkinoilla ei riitä vastaamaan kysyntään, joten hinnat pysyttelevät korkealla.

Monilla teollisuudenaloilla arvioidaan uusiksi alihankinta- ja logistiikkaketjuja. Kehitys oli jo meneillään ennen koronakriisiä, ja nyt se saa lisää vauhtia. Lokalisaatio lisääntyy.

Epävakaan maailmanpoliittisen tilanteen voi odottaa vaikuttavan pääomamarkkinoiden kehitykseen. Epävarmuus tarkoittaa epävakaata ja volatiilia kehitystä osake-, korko-, valuutta ja raaka-ainemarkkinoilla.

Jatkuessaan maailmanpoliittinen epävarmuus johtaa myös kuluttajien ja yritysten varovaisuuden lisääntymisen ja kasvunäkymien heikkenemiseen.

Negatiivisessa skenaariossa kriisi eskaloituu Ukrainan rajojen ulkopuolelle aiheuttaen pitkäkestoisen epävakauden jakson.

Viime vuosisadan aikana koettujen kriisien ja selkkausten vaikutukset maailmantalouteen ja -markkinoihin jäivät loppujen lopuksi rajallisiksi. Optimistisessa skenaariossa Ukrainan tilanteen rauhoittuminen ei johtaisi maailmantalouden kysyntävetoisen kasvukehityksen taittumiseen.

Tomas Hildebrandt

Kirjoittaja on Evli Varainhoidon markkinastrategi ja seniorisalkunhoitaja

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka tarjoaa yksityishenkilöille, yrityksille ja instituutioille laaja-alaisen tuotevalikoiman sekä vahvaan ammattitaitoon perustuvaa asiakaspalvelua sijoittamisessa ja varainhoidossa sekä yritys- ja neuvonantopalveluissa. Vuonna 1985 perustetusta yhtiöstä on kasvanut yksi Suomen merkittävimmistä ja suurimmista sijoitus- ja varainhoito-osaajista.

www.evli.com

Varainhoitajan blogi

20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023
26.9.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Tuleeko talvi vai jääkausi?
16.6.2022
Jaakko Ristola, Elite Alfred Berg
Onko inflaatio kiinteistösijoittajan paras ystävä?

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari