Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ
Varainhoitajan blogi

30.6.2014 — Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ

Miten Suomi ja Ranska nousevat talouden ahdingosta?

Suomen taloudessa on koettu kylmää kyytiä viime aikoina. BKT ei ota kiihtyäkseen, teollisuustuotanto on laskussa, vienti takkuaa, työttömyys kasvaa, julkinen velka kasvaa, vähittäiskauppa on vaikeuksissa…

Samaan aikaan maailmantaloudessa ja jopa euroalueella ollaan toiveikkaita. Euroopassa muun muussa Englannin, Ruotsin ja Puolan taloudet ovat hyvässä vauhdissa. Saksa etenee tasaista ja varmaa tahtiaan. Etelä-Euroopan parjatut kriisimaat ovat jo pääsemässä ylös kuopasta. Onko Suomi tosiaan putoamassa kelkasta?

Euroopasta löytyy Suomen lisäksi toinenkin maa, jolla näyttää olevan samanlaisia ongelmia. Se on Ranska. Ranskan talouden näkymät ovat edelleen heikot ja maassa on jo vuosien ajan yritetty uudistaa talouden rakenteita.

Ranskaan on perustettu mahtipontisesti erillinen tulevaisuuden ja hyvinvoinnin komissio (Commissariat général à la stratégie et à la prospective), joka äskettäin esitteli ideoita tulevaisuudennäkymien kohentamiseksi. Ajatukset kuulostavat tutuilta.

Ranskalaisten analyysi lähtee liikkeelle vuodesta 1988. Vuosi oli merkittävä, koska silloin alkoi koko Euroopan kehityksen mullistanut Perestroika Venäjällä. Sen jälkeen on tapahtunut paljon muutakin merkittävää. Ranskalaiset tutkivat analyysissään, miten kilpailija- ja verrokkimaat ovat kehittyneet vuoden 1988 jälkeen.

Bruttokansantuotteen suhteellinen kehitys per asukas on ollut erityisen suurta Espanjassa, joka kuitenkin lähti absoluuttisesti alhaisemmilta tasoilta. Saksa ja Hollanti ovat olleet koko ajan Ranskaa askeleen edellä. Pohjoismaat ovat oma lukunsa. Kasvu on ollut kovaa Pohjoismaissa, mutta myös notkahdukset ovat olleet erityisen suuria Islannissa ja Suomessa. Suomi koki kolauksen jo 90-luvun alussa idänkaupan romahdettua. Tässä vertailussa Suomi on nyt toiseksi viimeisenä Islannin jälkeen.

Mitä ranskalaiset aikovat tehdä oman tilanteensa eteen? Ehdotukset ovat samantapaisia kuin meillä: karsitaan julkisia menoja ja tehostetaan toimintaa, lisätään koulutusta ja panostetaan osaamiseen, lisätään edellytyksiä pärjätä globaalissa kilpailussa, edistetään kasvuyritysten toimintaa ja niin edelleen.

Ranskalaisten analyysissä ihmetellään sitä, että ranskalaiset itse ovat väsyneitä jatkuviin talouden uudistuksiin, mutta muut pitävät niitä liian hitaina. Luottamuksen ja itsetunnon kasvattaminen ovatkin avaintekijöitä talouden nousussa. Näillä eväillä Ranska aikoo palata kehityksen kärkeen.

Meillä Suomessa on myös hyvät edellytykset päästää uudelleen vauhtiin. Koulutustasomme on korkea ja kynnys asioida maailmalla on entistä matalampi. Ja olemmehan me aiemminkin pärjänneet.

 


Tomas Hildebrandt on seniorisalkunhoitaja ja markkinastrategi. Hän hoitaa Evli Pankissa instituutioasiakkaiden varoja. Hän on myös varainhoidon markkinastrategi. Tomaksella on kokemusta pääomamarkkinoilta vuodesta 1991 alkaen. Evlissä hän aloitti vuonna 1996, ja ennen siirtymistään Evliin hän työskenteli salkunhoitajana Investa Oy:ssä ja Aktia Pankissa.


Evli Pankki Oyj

EVLIEvli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yksityishenkilöitä, yrittäjiä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli tarjoaa varallisuudenhoitoa, osake- ja johdannaisvälitystä, sijoitustutkimusta ja corporate finance -palveluja.

Vuonna 1985 perustettu Evli on koko toimintansa ajan ollut edelläkävijä nopeasti kehittyvillä pääomamarkkinoilla. Toiminnan perustana on Evlin henkilöstön vahva ammattitaito ja kokemuksen tuoma kyky löytää asiakkaille lisäarvoa tuovia ratkaisuja. Evlin tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia ja luottamuksellisia asiakassuhteita.

Evlin päämarkkina-alue on Itämeren ympäristö ja sen palveluksessa työskentelee noin 250 henkilöä. Evli-konsernin oma pääoma on 47,9 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 13,7 % (31.3.2014). Pankin hoidossa on 6,1 miljardin euron asiakasvarallisuus.

www.evli.com

Varainhoitajan blogi

20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023
26.9.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Tuleeko talvi vai jääkausi?
16.6.2022
Jaakko Ristola, Elite Alfred Berg
Onko inflaatio kiinteistösijoittajan paras ystävä?

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari