Tomas Hildebrandt, Evli Pankki Oyj
Varainhoitajan blogi

23.9.2021 — Tomas Hildebrandt, Evli Pankki Oyj

Inflaatio-odotukset ja luottamus keskuspankin toimintaan kulkevat käsi kädessä

Inflaation uhka on nostanut päätään maailmantalouden toipuessa koronashokista. Tuotteiden ja palveluiden tarjonta ei ole pysynyt kysynnän vauhdissa, joten hintapaineita on muodostunut. Myös logistiikka- ja alihankintaketjujen takkuilu on hidastanut tavaratoimituksia ja korottanut hintoja.

Monet kuluttajahintoja nostattavista tekijöistä nähdään tilapäisinä. Energian ja käytettyjen autojen hintojen nousut jäänevät ohimeneviksi ilmiöiksi. Huolenaiheena ovat kuitenkin seurannaisvaikutukset, eli esimerkiksi asumisen ja matkalippujen kallistuminen sekä palkkainflaation kiihtyminen.

Kun tavaratarpeet vähitellen alkavat olla tyydytettyjä, siirtyy kuluttamisen painopiste palveluihin. Harva maalaa talonsa, uusii puutarhansa tai olohuoneen kalusteet kohta uudestaan. Ravintoloiden, huvitusten ja matkailun kysyntä kasvaa. Niiden tuottamiseen tarvitaan jälleen henkilökuntaa.

Keskuspankkien avokätinen rahapolitiikka on toiminut hyvin koronashokin lievittämiseksi. Ne varovat kuitenkin visusti jarrupolkimen painamista liian aikaisin tai liian voimakkaasti, jotteivat talouksien nousukiidot jäisi tyngiksi. Siksi ne ovat myös hyväksyneet inflaation nousun yli aiempien tavoitetasojen.

Uudet rahapolitiikan linjaukset eivät kuitenkaan ole ongelmattomia. Kuinka pitkään aiempaa korkeampi inflaatio saa jatkua ja kuinka korkea taso on hyväksyttävä? Vastauksia voi vielä vain aprikoida.

Inflaatio-odotukset ovatkin kääntyneet selvään nousuun, ja hajonta pitkän aikavälin kehityksestä on kasvanut. Eri toimijoilla on hyvin erilaisia näkemyksiä inflaatiosta ja sen hyöyistä ja haitoista.

Velallisia korkeampi inflaatio hyödyttää, velkojia ja säästäjiä se rokottaa. Julkinen velka on kasvanut lähes kaikissa maissa, kun yksityisen sektorin säästämisasteet ovat puolestaan nousseet nopeasti. Uutta tasapainoa siis haetaan.

Pitkän aikavälin inflaatioon vaikuttavat tekijät ovat moninaisia, eikä yhtä yksiselitteistä tekijää ole. Rahan arvon säilyminen on kuitenkin keskeistä. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että luottamus keskuspankkien kykyyn ohjata inflaatiokehitystä säilyy. Euroopan keskuspankin tulisikin nyt selkeästi ilmaista sitoutumisensa inflaation kurissa pitämiseen sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä.

Luottamus keskuspankin toimintaan ja inflaatio-odotukset kulkevat käsi kädessä.

Tomas Hildebrandt

Kirjoittaja on Evli Pankin markkinastrategi ja seniorisalkunhoitaja

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka tarjoaa yksityishenkilöille, yrityksille ja instituutioille laaja-alaisen tuotevalikoiman sekä vahvaan ammattitaitoon perustuvaa asiakaspalvelua sijoittamisessa ja varainhoidossa sekä yritys- ja neuvonantopalveluissa. Vuonna 1985 perustetusta yhtiöstä on kasvanut yksi Suomen merkittävimmistä ja suurimmista sijoitus- ja varainhoito-osaajista.

www.evli.com

Varainhoitajan blogi

15.3.2024
Tero Tuominen, Evli-Rahastoyhtiö Oy
Onko asuntorahastoilla tulevaisuutta?
20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari