Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ
Varainhoitajan blogi

17.3.2016 — Tomas Hildebrandt, EVLI PANKKI OYJ

Eläkesäätiön tulosvaroitus!

Alkanut vuosi on lähtenyt liikkeelle osakemarkkinoiden sukelluksella. Viime vuoden positiivinen kehitys haihtui nopeasti ja kurssilaskun tahti on lisännyt pelkoja talouskasvun taittumisesta.

Markkinoilla arvioidaan nyt rakenteellisten ja syklisten tekijöiden muuttumista. Kiinan talouden pitkän aikavälin näkymät ja talouspolitiikka näyttävät aiempaa epävarmemmilta. Raaka-ainemarkkinoiden rakenteellinen muutos saattaa johtaa joidenkin toimijoiden kaatumisiin.

Yhdysvaltojen keskuspankin rahapolitiikan normalisointi aiheuttaa selvästi vaikeuksia markkinoilla. Euroopan ja Japanin keskuspankeilla on edelleen tarvetta lisätä elvyttäviä toimenpiteitä, mutta samalla on kasvanut epäilys toimenpiteiden tehosta.

EU:n ja euroalueen rakenteet natisevat brittien äänestäessä mahdollisesta erosta, pakolaiskriisin pahentuessa ja kansallismielisten ja populististen puolueiden vahvistaessa otettaan. Myös poliittiset riskit eri puolilla maailmaa, kuten Yhdysvaltojen presidentin vaalit ja Lähi-Idän tilanne, lisäävät varovaisuutta.

Sykliset tekijät ovat jääneet varjoon ja nousujakson pelätään nyt taittuvan. Halvat raaka-aineet hyödyttävät kuitenkin huomattavasti etenkin länsimaista teollisuutta, kulutusta ja liikennettä.

Amerikkalaisen kuluttajan tilanne on kohentunut merkittävästi. Työllisyys on kasvanut, asunto- ja osakesäästöjen arvo on noussut ja väestön nettovarallisuus ylittää jo finanssikriisiä edeltävät tasot. Bensiinin hinnan lasku sataa suoraan kuluttajan kukkaroon.

Yritysten, kuluttajien ja pankkien taseet ovat vahvistuneet, joten puskurit ovat kasvaneet. Matalat korot hyödyttävät velallisia, mutta deflaation vaara on toki olemassa.

Näkymien ollessa näin epävarmat eläkesäätiön on syytä antaa tulosvaroitus vuodelle 2016. Sijoitusomaisuuden tuotto vuoden alusta voi 30 prosentin osakepainolla olla selvästi pakkasella. Kuopasta edes nollatulokseen pääseminen edellyttää osakkeissa vahvaa pyrähdystä ylöspäin. Se ei ole mahdotonta, mutta edellyttää markkinoiden mielialojen täyskäännöstä.

Pitkällä tähtäimellä toimivalle eläkesäätiölle markkinatilanne tarjoaa myös erinomaisen mahdollisuuden kasvattaa osakkeiden osuutta pitkän aikavälin tuottotavoitteiden saavuttamiseksi.

Vaikka näkymät juuri nyt ovat epävarmat, kääntyvät markkinoiden ailahtelevat mielialat kyllä jossain vaiheessa. Osakkeiden ja yrityslainojen riskipreemiot tarjoavat tällä hetkellä puskuria huonoissakin talouden skenaarioissa.

Tomas Hildebrandt 

Kirjoittaja on Evli Pankin markkinastrategi ja seniorisalkunhoitaja

 


EVLI PANKKI OYJ 

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yksityishenkilöitä, yrittäjiä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli tarjoaa varallisuudenhoitoa, osake- ja johdannaisvälitystä, sijoitustutkimusta ja corporate finance -palveluja.

Vuonna 1985 perustettu Evli on koko toimintansa ajan ollut edelläkävijä nopeasti kehittyvillä pääomamarkkinoilla. Toiminnan perustana on Evlin henkilöstön vahva ammattitaito ja kokemuksen tuoma kyky löytää asiakkaille lisäarvoa tuovia ratkaisuja. Evlin tavoitteena on rakentaa pitkäaikaisia ja luottamuksellisia asiakassuhteita.

Evlin päämarkkina-alue on Itämeren ympäristö ja sen palveluksessa työskentelee noin 240 henkilöä. Evli-konsernin oma pääoma on 52,2 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 15,2 %. Hallinnoitu asiakasvarallisuus on nettomääräisenä noin 6,3 miljardia euroa (31.12.2014).   

www.evli.com

Varainhoitajan blogi

15.3.2024
Tero Tuominen, Evli-Rahastoyhtiö Oy
Onko asuntorahastoilla tulevaisuutta?
20.11.2023
Tomas Hildebrandt, EVLI OYJ
Maailmantalouden näkymät ja odotukset vuonna 2024
31.1.2023
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Eloa pitkän aikavälin tuotto-odotuksissa
19.12.2022
Tomas Hildebrandt, Evli Oyj
Keskeiset talousteemat ja -tekijät vuonna 2023

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari