Työeläkesektorin vakavaraisuusasteen nousu katkesi, mutta säilyi edelleen hyvällä tasolla

Työeläkesektorin keskimääräinen vakavaraisuusaste laski maaliskuun 2016 lopussa 26,3 prosenttiin vuoden vaihteen 28,6 prosentista. Vakavaraisuudet säilyivät kuitenkin edelleen hyvällä tasolla, todetaan Fivan lehdistötiedotteesta 1.6.2016.

Eläkesäätiöiden ja –kassojen vakavaraisuus oli edelleen vahva, keskimäärin 35,0 prosenttia (31.12.2015: 37,3 %). Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuus oli vastaavasti 25,8 prosenttia (28,2 %). Vakavaraisuusasteen laskuun vuoden vaihteeseen verrattuna vaikuttivat sijoitustuottojen heikentyminen ja eläkevastuille hyvitettävän tuoton suhteellisen korkea taso, ilmenee Fivan tiedotteesta. 

Lisätiedot:

Fivan lehdistötiedote 1.6.2016 - 7/2016

Pankki- ja vakuutussektoreiden vakavaraisuus 31.3.2016

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari