Työeläkelaitosten vakavaraisuus pysynyt vakaana lokakuun aikana

Finanssivalvonta | Valvottavatiedote 26.11.2020 – 74/2020

Finanssivalvonta on kerännyt tiivistetysti tietoja työeläkelaitoksilta kevään ja kesän aikana. Tiivistetty tiedonkeruu jatkuu ainakin vuoden loppuun saakka. Lokakuun lopun tilanteessa työeläkevakuutusyhtiöiden, lakisääteistä toimintaa harjoittavien eläkesäätiöiden ja -kassojen sekä Merimieseläkekassan keskimääräinen vakavaraisuusaste oli 125 % ja vakavaraisuusasema 1,7. Vakavaraisuustilanne on pysynyt ennallaan verrattuna syyskuun lopun tilanteeseen.

Lisätietoja antaa

Mika Arala, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5543 tai mika.arala(at)finanssivalvonta.fi 

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari