Muutoksia Fivan työeläkelaitosten valvonnassa

31.3.2020 | Finanssivalvonta

Koronavirustilanteen johdosta Finanssivalvonnan Työeläkelaitokset-toimisto on kohdistanut valvontaansa uudestaan. Valvonnan keskiössä ovat erityisesti valvottavien vakavaraisuus tai kateasema, likviditeetti sekä valvottavien toimintakyky. Myös valvottavien hallinnon toimivuuteen ja toimivan johdon ja hallituksen rooliin poikkeustilanteen hallinnassa kiinnitetään Fivassa erityistä huomiota. Valvontatoimet kohdistetaan riskiperusteisesti.

Finanssivalvonta myös korostaa, että eläkelaitosten, ja erityisesti myös hallitusten, tulisi kyetä seuraamaan markkinamuutosten vaikutuksia vakavaraisuuteen ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen riittävällä tavalla. Normaali laskennan vähimmäistiheys ei ole usein riittävä markkinaliikkeiden ollessa voimakkaita. Myös vastuuvelan määrä tulisi kyetä, laitoksen riskiprofiili huomioon ottaen, laskemaan sisäisen raportoinnin ja riskienhallinnan tueksi riittävän usein, todetaan Finanssivalvonnan valvottavatiedotteessa 31.3.2020.

Lue Fivanssivalvonnan tiedote 31.3.2020 – 13/2020

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari