Kestävän rahoituksen EU-sääntely hämmentää

Petteri Santalo / VR Eläkesäätiö

VR Eläkesäätiön toimitusjohtajan Petteri Santalon mukaan yhteneväisen kriteeristön luominen on hankalaa, koska kestävyydelle on erilaisia määritelmiä eri puolilla maailmaa.

ESG-sääntelypaketti herättää kysymyksiä lisäeläkesäätiöissä ja -kassoissa. Tiedonantoasetus on jo voimassa, ja taksonomia-asetus tulee voimaan asteittain vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kertaus on opintojen äiti: kestävällä rahoituksella tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvien asioiden huomioon ottamista sijoituksia koskevassa päätöksenteossa. Tämä periaate lienee nykyään kaikkien toimijoiden dna:ssa, mutta uudet EU-sääntelyyn perustuvat tiedonanto- ja taksonomia-asetukset aiheuttavat päänvaivaa.

EU-sääntely rinnastaa lisäeläkelaitokset kaikkiin muihin eurooppalaisiin eläkevakuutuksiin eli siihen, että henkilö itse ostaisi lisäeläkkeen vaikkapa vakuutusyhtiöstä.

”Sääntelyn tarkoituksena on antaa suojaa sijoittajalle, mutta lisäeläkesäätiön sijoitustoiminnan riskeistä vastaa työnantajayritys. Lisäeläke on etuusperusteinen eli sijoitusten onnistumisella ei ole mitään vaikutusta eläkkeen määrään. Olisi eri asia, jos olisimme avoin rahasto tai tuote, johon kuka tahansa voi sijoittaa”, pohtii VR Eläkesäätiön toimitusjohtaja Petteri Santalo.

ESG-sääntelyn tiedonantoasetus tuli voimaan 10.3.2021. Se velvoittaa suurempia lisäeläkesäätiöitä ja -kassoja kertomaan vakuutetuilleen ja edunsaajilleen toimintaperiaatteet sijoitustensa kestävyysriskien huomioimisessa.Lisäksi myöhemmin asteittain voimaan tuleva taksonomia-asetus velvoittaa kertomaan tuotekohtaisia tietoja.

”Meidän on nyt jo ilmoitettava, aiommeko noudattaa taksonomia-asetuksen mukaista raportointia. Ongelma on se, että taksonomiaa eli mittaristoa siitä, millä perusteella yrityksiä ja sijoituksia voisi luokitella, ei ole vielä olemassa. Myöskään yrityksiltä ei ole vielä saatavissa tietoja, joihin taksonomian voisi perustaa.”

Tämän vuoksi VR Eläkesäätiökin on nyt joutunut kirjaamaan vastuullista sijoittamista kuvaavaan dokumenttiinsa lauseen siitä, että ”eläkesäätiö ei ota huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteereitä raportoinnissaan”.

”Käytännössä mikään ei ole toiminnassamme muuttunut. Sijoitustyökaluillamme pystymme tarkastelemaan yritysten vastuullisuusarvosanoja ja luokituksia silloin, kun teemme sijoituspäätöksiä. Ja tietenkin olemme linjanneet, mihin emme ainakaan sijoita.”

”On vaikea nähdä, että jenkkiläiset yritykset ottaisivat käyttöön EU-taksonomiaa.”

Vastuullisuutta mitataan maailmassa monenlaisilla mittareilla, jotka eivät ole keskenään vertailukelpoisia. EU:n taksonomia-asetus tähtää juuri tähän vertailtavuuteen. Petteri Santalo olisi hyvillään, jos joskus syntyisi globaali mittaristo.

”Suurin osa salkkujen rahoista on sijoitettu tyypillisesti USA:han. On vaikea nähdä, että jenkkiläiset yritykset ottaisivat käyttöön EU-taksonomiaa.”

”Globaalin kriteeristön luominen on siksikin vaikeaa, että kestävyys määritellään eri tavoin eri puolilla maailmaa. Hyvä esimerkki on energiantuotanto: Kiinassa ydinvoima on vihreää, mutta Euroopassa sitä ei luokitella vihreäksi tai kestäväksi.

”ESY:n sijoitusfoorumissa helmikuussa puhunut FIM:n sijoitusjohtaja Mika Leskinen odottaa mielenkiinnolla, millaiseksi tuotteiden jako muodostuu.

”Tummanvihreille eli artiklan 9 mukaisille tuotteille on kovat vaatimukset. En ole yllättynyt, jos noiden tuotteiden määrä jää pieneksi. Ainakin niistä voi tulla kovin vinoutuneita, eli ne eivät edusta markkinaa kovinkaan hyvin.”

”Toki tuotteiden määrä kasvaa nykyisestä, sillä osa yrityksistä haluaa näyttää kuuluvansa kestävyyden kovimpaan ytimeen. Dataa ei ole vielä olemassa tarvittavassa laajuudessa, mutta luotan siihen, että markkinatalous hoitaa sen saataville.

”Leskinen korostaa,että kattavat vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja omistajapolitiikka sekä vakiintuneet toimintatavat antavat hyvän pohjan tulevan regulaation mukaiselle toiminnalle.

”Esimerkiksi meillä kaikki palikat ovat jo olemassa, ja niiden päälle on helppo rakentaa regulaation mukaista tietoa.”

Santalon tavoin Leskinenkin kuitenkin näkee, että eri maissa kestävän rahoituksen kriteereitä tulkittaneen merkittävästi eri tavoin.

”Tämä vie valitettavasti pohjan pois vertailtavuudelta, joka on eittämättä yksi regulaation tavoitteista. Etukäteen vähän pelkäsin, että sen sijaan, että sääntely selkiyttää tilannetta, se voi mahdollisesti sekoittaa sitä entisestään”, Leskinen harmittelee.

teksti: Miia Lahti
kuva: Markku Pulkkinen

Lue lisää

ESY:n koulutustilaisuudet

Eläkesäätiöyhdistys tarjoaa koulutusta jäsenlaitostensa henkilökunnalle ja toimielimille. Yhdistys järjestää tarvittaessa myös eläkelaitoskohtaisia koulutustilaisuuksia ja antaa luennoitsija-apua. Lue lisää koulutuksistamme.

ESY:n koulutukset

Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry
Kalevankatu 13, 3 krs.
00100 Helsinki

Puhelin (09) 6877 440
Sähköpostiosoitteet

Kirjaudu jäsensivuille   /   Copyright © Eläkesäätiöyhdistys - ESY ry

EläketurvakeskusTELATyöeläke.fiPensions EuropeFINE

Kotisivut: Sivumestari